Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto valitsi vuoden 2017 laatuterveyskeskukseksi Eurajoen terveysaseman. Sen toiminnasta on vastannut jo kymmenen vuoden ajan Attendo.

Eurajoen terveysasema on osallistunut aktiivisesti vuosittaiseen valtimotautien ehkäisyn laatumittaukseen. Tulokset osoittavat toiminnan erinomaista laatua. Terveyskeskus on myös jatkuvasti parantanut hoitotuloksiaan. Mittaus on osoittanut, että Eurajoella tehdään paljon hoitosuunnitelmia potilaiden kanssa yhteistyössä.

Eurajoella noudatetaan hyvän hoidon periaatteita varmistamalla, että lääkkeiden käyttö toteutuu ja että sovitut laboratoriokokeet otetaan ajallaan, esimerkkinä diabeetikon munuaisten toimintakokeet. Pitkäaikaissairaiden kontrollikokeet on tehty Eurajoella poikkeuksellisen hyvin.

- Toimintamallissamme hoitajat varmistavat kaikissa sairausryhmissä, että tarvittavat mittaukset on tehty ja oleelliset hoitoon vaikuttavat asiat on arvioitu ennen potilaan siirtymistä lääkärinvastaanotolle. Olemme kiinnittäneet diabetesta sairastaviin erityistä huomiota. Uudella toimintamallilla olemme pystyneet parantamaan esimerkiksi diabeetikoiden sovittujen munuaistutkimusten määrän kolminkertaiseksi. Tulos on nyt maan parhaita, sanoo vastaanottopalveluiden johtaja Marja Lampela Eurajoen terveysasemalta tiedotteessa.

Eurajoella on kehittämisen painoalueena vuodesta 2016 ollut verenpainepotilaiden parempi hoito. Terveyskeskus on saanut selvän muutoksen hoitotasapainoihin kuluneen vuoden aikana.

Vuoden 2017 laatumittaukseen osallistui 17 terveyskeskusta, ja vertailussa oli kaikkiaan 3770 potilaan hoitotasapaino. Vuosittain tehtävässä valtimotautien hoidon laadun mittauksessa todettiin koko maan osalta myönteisenä, että potilaiden verenpainetasot ovat parantuneet.

Laatuverkosto on terveyskeskusten vapaa yhteenliittymä, jossa kehitetään parhaita toimintakäytäntöjä sekä vertaillaan hoitotuloksia. Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto on toiminut vuodesta 1994. Siihen kuuluu 30 terveyskeskusta.