Ruotsissa vuodesta 2014 vellonut juridinen kädenvääntö erään kätilön oikeudesta kieltäytyä työssään aborteissa avustamisesta ja katumuspillerien jakamisesta on ilmeisesti viimein saatu päätökseen.

EU-tuomioistuin ilmoitti viime viikolla, että se ei ota uudelleen käsittelyyn kätilö Ellinor Grimmarkin tapausta, kertoo Dagens Medicin. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ilmoitti jo maaliskuussa 2020, ettei se myönnä asiassa valituslupaa.

Kätilö Grimmarkin oikeusjuttu alkoi, kun häneltä evättiin työpaikka kolmessa Jönköpingin läänin sairaalassa syynä se, että hän ei voinut kristillisen vakaumuksensa vuoksi kuvitella tekevänsä koskaan abortteja.

Grimmark valitti tuolloin Ruotsin syrjintävaltuutetulle (DO), että häntä syrjitään uskontonsa vuoksi. DO tutki tapausta ja tuli siihen tulokseen, että Grimmarkia ei syrjitty, eikä asia liittynyt uskontoon vaan oli työasia.

DO:n mukaan Jönköpingin läänin terveys- ja hyvinvointilautakunnan pätevyyskuvauksesta käy selvästi ilmi, että laillistetun kätilön on kyettävä soveltamaan myös tietoa, joka eri tavoin liittyy aborttiin ja on yhteiskunnan edun mukaista varmistaa, että naiset saavat tehokkaan pääsyn aborttihoitoon.

Sen jälkeen asiassa on ollut lukuisia käänteitä.

Marraskuussa 2015 Grimmark hävisi käräjäoikeudessa Jönköpingin läänille syrjintäasiassa ja hänet tuomittiin maksamaan oikeudenkäyntikulut 925 000 kruunua eli runsaat 93 000 euroa.

Kätilö valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Oikeus ei myöntänyt valituslupaa, koska asia koskee työriitaa ja on työtuomioistuimen heiniä.

Vuonna 2017 myös työtuomioistuin päätti, että Jönköpingin alue ei ollut syrjinyt Grimmarkia. Samana vuonna amerikkalainen aborttikriittinen järjestö ADF alkoi avustaa kätilöä tämän kamppailussa juridisesti ja taloudellisesti.

Grimmark valitti kohtelustaan Euroopan tuomioistuimeen, mutta nyt sekin tie on kuljettu.