Lähes 70 prosenttia suomalaisista vastustaa hallituksen suunnitelmaa lakkauttaa yksityisen terveydenhuollon Kela-korvaukset. Asia käy ilmi Hyvinvointiala HALI ry:n, Suomen Yrittäjien ja Lääkäripalveluyritykset ry LPY:n teettämästä kyselystä.

Hallitus valmistelee sote-uudistuksen osana monikanavarahoituksen purkamista, jossa yhtenä vaihtoehtona on yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten lakkauttaminen. Hyvinvointiala HALI ry, Suomen Yrittäjät ja Lääkäripalveluyritykset LPY selvitti kyselyssä, mitä mieltä kansalaiset ovat Kela-korvausten mahdollisesta lopettamisesta.

Vastaajista 68 prosenttia vastustaa mahdollista Kela-korvausten lakkauttamista ehdottomasti 45 prosenttia tai jossain määrin 21 prosenttia. Eniten vastustusta lakkauttamissuunnitelma herättää naisten (76 prosenttia) ja 51–65-vuotiaiden (79 prosenttia) keskuudessa. Vastaajista 23 prosenttia puoltaa Kela-korvausten lakkauttamista ehdottomasti 7 prosenttia tai jossain määrin 16 prosenttia.

"Tämän selvempää viestiä kansalta ei voi tulla: Kela-korvauksia ei haluta lakkauttaa. Hallituksen on nyt otettava tämä kansalaisten viesti huomioon jatkovalmistelussa”, toteaa Hyvinvointiala HALI ry:n terveyspalvelujohtaja Hanna-Maija Kause tiedotteessa.

Suunnitelma Kela-korvausten lakkauttamisesta herättää vastustusta niin hallitus- kuin oppositiopuolueiden kannattajissa. Eniten vastustusta on kokoomuksen (81 prosenttia) ja perussuomalaisten (78 prosenttia) äänestäjissä sekä heissä, jotka eivät aio äänestää tai jotka eivät kerro puoluekantaansa (77 prosenttia). Vähiten Kela-korvausten lakkauttamista vastustetaan vasemmistoliiton (52 prosenttia), SDP:n (54 prosenttia) ja pienpuolueiden (56 prosenttia) äänestäjien keskuudessa.

Huomionarvoista kyselyssä on myös niiden osuus, jotka eivät osanneet sanoa kantaansa Kela-korvausten lakkauttamiseen. Heitä oli vastaajissa vain 8 prosenttia. Vastaajat olivat toisin sanoen suhteellisen varmoja Kela-korvauksia koskevista näkemyksistään.

Kela-korvauksia pidetään tärkeinä

Kyselyn mukaan suomalaiset pitävät yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksia tärkeinä. Kyselyn vastaajista lähes kolme neljästä eli 73 prosenttia pitää Kela-korvauksia joko erittäin (43 prosenttia) tai melko tärkeinä (30 prosenttia). Eniten Kela-korvauksia tärkeinä pitäviä on 51–65-vuotiaiden (80 prosenttia) ja naisten (75 prosenttia) keskuudessa. Vastaajista 21 prosenttia pitää Kela-korvauksia vain vähän (15 prosenttia) tai ei lainkaan tärkeinä (6 prosenttia).

Kyselyn mukaan Kela-korvauksia pidetään laajasti tärkeinä kaikissa tuloluokissa. Eniten tärkeinä pitäviä on niiden keskuudessa, joiden taloudessa ansaitaan 35 000–50 000 euroa vuodessa, ja vähiten niiden keskuudessa, joiden taloudessa tienataan yli 85 000 euroa vuodessa.

Myös kaikkien puolueiden kannattajien keskuudessa Kela-korvauksia pidetään tärkeinä. Eniten Kela-korvauksia tärkeinä pitäviä on kokoomuksen kannattajissa (82 prosenttia) ja vähiten vasemmistoliiton kannattajissa (62 prosenttia).

Hyvinvointiala HALI ry:n, Suomen Yrittäjien ja Lääkäripalveluyritykset ry LPY:n kyselyn toteutti toimeksiannosta Kantar. Tiedonkeruu toteutettiin Kantarin Forum-internetpaneelissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 611 henkilöä ajalla 8.9.−16.9. Otos edustaa Manner-Suomen 18−79-vuotiasta väestöä.