Hammaslääkäriliiton mukaan hyvinvointialueilla tarvitaan jatkossa uusia ratkaisuja ja lisää resursseja palvelujen järjestämiseen.

Sote-uudistus siirtää suun terveydenhuollon perus- ja erikoistason palvelut uusille hyvinvointialueille muun sosiaali- ja terveydenhuollon mukana. Alueilla tullaan tekemään monet keskeiset linjaukset ja päätökset palveluiden ja hoidon järjestelyistä, sijainnista, resursoinnista ja rahanjaosta.

"Suun terveydenhuolto on hyvinvointialueiden asukkaille tärkeä lähipalvelu, joka lisää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Sote-uudistus tuo monia muutoksia väestön palveluiden järjestämiseen ja myös hammaslääkärien työhön”, sanoo Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa tiedotteessa.

Suun terveydenhuollon ammattilaiset voivat Virtomaan mukaan keskittyä potilaiden hyvään hoitoon, kun resurssit, työhyvinvointi ja johtaminen ovat uusissa sote-organisaatioissa kunnossa.

"Hyvinvointialueille siirryttäessä pitää päättää keinoista, joilla ihmisten tarvitsemat, toimivat ja oikein mitoitetut suunterveyspalvelut saadaan toteutettua. Tärkein voimavara ja laadukkaan hoidon takaaja ovat osaavat ja hyvinvoivat ammattilaiset.”

Joka vuosi noin kolme miljoonaa suomalaista käyttää suun terveydenhuollon palveluja, joita jokainen tarvitsee säännöllisesti läpi elämän.

Aikuisista noin miljoona käy hoidossa terveyskeskuksissa ja miljoona yksityisvastaanotoilla. Noin miljoona lasta ja nuorta hoidetaan julkisella sektorilla.

"Suomessa palvelujen käyttö laahaa kuitenkin yhä muita Pohjoismaita jäljessä. Suun ja hampaiden tulehdukset ovat väestössä erittäin yleisiä.”

Virtomaa painottaa, että palvelujen tuottamiseen ja koronakriisin pidentämien hoitojonojen purkamiseen tarvitaan sekä julkista että yksityistä sektoria ja toimivaa yhteistyötä niiden välillä sekä lisää resursseja.