Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän uudistamisessa kannattaa nyt ottaa aikalisä.

Marinin hallitus suunnittelee osana sote-uudistusta terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen purkamista. Kelan kautta kulkevan rahoituksen uudistaminen on parlamentaarisen työryhmän valmistelussa.

Sote-uudistuksen toimeenpano on syksyllä käynnistynyt kaikilla hyvinvointialueilla. Kyseinen työ on vasta aivan alkumetreillä ja valmista pitäisi olla 1.1.2023. Silloin sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille.

” Jo nyt on havaittavissa, että työtä hyvinvointialueilla on todella paljon ja aikataulu on äärimmäisen kireä. Rakenneuudistamisen lisäksi koronapandemia työllistää alan ammattilaisia vielä pitkän aikaa. Järjestämisvastuun siirtymisestä ei saa aiheutua katkoksia palvelutuotantoon eikä palveluiden saatavuuden ylimääräistä viivästymistä”, kertoo LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen tiedotteessa.

Hyvinvointialueiden perusrahoitus on turvattu lainsäädännöllä: valtio vastaa kaikista kustannuksista.

"Näissä olosuhteissa ei ole tarkoituksenmukaista ottaa lisähaasteeksi terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen uudistamista. Monikanavarahoituksella on oma historiansa ja siihen sisältyy muutakin kuin Kelan kautta kulkeva rahoitus, esimerkiksi lakisääteiset vakuutukset”, Partanen jatkaa.

LPY:n mielestä asiaa valmistelevan parlamentaarisen työryhmän pitää ottaa aikalisä. Kaikki käytettävissä olevat suunnittelu- ja valmisteluresurssit sekä kansallisella että alueellisella tasolla täytyy valjastaa käynnistyneen sote-rakenneuudistuksen edistämiseen ja koronakriisin voittamiseen.

"Suuressa sote-uudistuksessa kannattaa nyt edetä askel kerrallaan: laitetaan hallinnon perusrakenteet kuntoon ja valmistellaan niiden ”päälle” toiminnallisia uudistuksia. Norsua ei pidä yrittää syödä kerralla. Rahoitusjärjestelmän muut uudistamistarpeet pystytään arvioimaan vasta hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisen jälkeen”, toteaa Partanen.