Hilma kertoo, että Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin eli Eksoten keskussairaala EKKS käyttää sädehoidossa Aria-tietojärjestelmää, jonka avulla sädehoito suunnitellaan ja toteutetaan.

Eksote toteaa, että Aria on vanhentunut sekä palvelimen että tietoturvan ylläpidon suhteen.

Tästä syystä Eksote on päivittämässä Ariaa muuttamalla sen palvelinratkaisun Citrix-pohjaiseen järjestelmään. Päivitys sisältää erillisen laskentapalvelimen, joka nopeuttaa sädehoidon annoslaskentaa. Palvelimet myös siirretään tietoturvalliseen konesaliin.

Hankinta toteutetaan suorahankintana Varian Medical Systems Finlandilta. Tällä varmistetaan ongelmaton siirtymä sekä laitekannan ja tietojärjestelmän yhteensopivuus, sillä myös EKKS:n sädehoidon nykyinen laitekanta järjestelmineen ja ohjelmistoineen on Varianin toimittama.

Sopimuksen kokonaisarvo on 1 120 000 euroa.

Lue myös: