Kesäkuusta 2021 alkaen Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson nuoret saavat suosituksia valtakunnallisten palvelujen lisäksi myös erilaisista lähipalveluista, kun he tekevät verkossa Zekki-hyvinvointitestin. Maksuton Zekki-digipalvelu kannustaa nuoria pohtimaan omaa hyvinvointiaan ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin.

‒ Saamme Zekin avulla lisättyä matalan kynnyksen palveluihimme digitaalista ulottuvuutta. Toivomme, että sen avulla alueemme nuoret löytävät avun entistä paremmin, kun heillä on huolia tai kuormittava elämäntilanne, perhepalvelujen ylilääkäri Kaisa Kivistö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä sanoo tiedotteessa.

Verkossa toimiva maksuton digipalvelu on tarkoitettu 15–25-vuotiaille sekä nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työkaluksi.

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson toimijat ovat kehittäneet palveluja yhdessä Diakin kanssa kuluneen kevään aikana. Ensin tutustuttiin Zekkiin ja kartoitettiin siihen sopivimmat nuorille suunnatut palvelut. Seuraavana askelena pohdittiin, miten palveluja kohdennetaan ja suositellaan Zekissä.

‒ Erilaisia nuorille suunnattuja verkkopalveluja on paljon, mutta mitään palvelua ei ole aiemmin otettu käyttöön näin systemaattisesti ja näin laajalla yhtenäisellä alueella, asiantuntija Sakari Kainulainen Diakista sanoo.

Jatkossa alueellisia ja paikallisia lähipalveluja pääsee lisäämään Zekkiin myös muualta Suomesta selkeän ohjeistuksen avulla. Samaan aikaan rakennetaan myös tekoälyyn perustuvaa palveluiden lisäystä yhteistyössä valtiovarainministeriön AI-ohjelman kanssa.

‒ Syksyn 2021 aikana tehdään ohjeistus, miten kunta tai kuntayhtymä voi lisätä Zekkiin palveluja ja luodaan sivusto, jonka kautta palveluja pääsee ehdottamaan itsenäisesti, Kainulainen sanoo.

Zekki perustuu 3X10D-elämäntilannemittariin, tutkimuksiin ja asiantuntijatietoon. Zekin ovat kehittäneet yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diakonissalaitoksen Vamos, Ehyt, HelsinkiMissio, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Mieli, Nuorisoasuntoliitto, Nuorten Ystävät, Pelastakaa Lapset, Takuusäätiö, Väestöliitto ja Yeesi STEAn tuella.