Uudet suoravaikutteiset antikoagulaatiohoidot voivat olla perinteistä Marevan-hoitoa edullisempia, kun hoitokustannuksissa huomioidaan potilaiden asuinpaikka. Asia selvisi Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa.

Geospatial Health -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa erityyppisten antikoagulaatiohoitojen kustannusten vertailussa käytettiin paikkatietoaineistoja. Hoidon hinnan määrittelyssä huomioitiin potilaiden matka-, aika- ja lääkekustannukset.

Marevan-hoito vaatii säännöllistä laboratoriossa tehtävää INR-seurantaa. Siksi esimerkiksi taksilla laboratorioseurantaan matkustaville Marevan-hoito on suoravaikutteista antikoagulaatiohoitoa edullisempaa ainoastaan lyhyiltä etäisyyksiltä, kun kustannuksissa huomioidaan suuret matkakulut sekä menetetty työ- ja vapaa-aika.

Tutkimuksessa kehitetyn mallin perusteella suoravaikutteinen antikoagulaatiohoito on kustannuksiltaan edullisempi myös tilanteissa, joissa tarvitaan keskimääräistä selkeästi tiheämpää INR-seurantaa.

– Potilaille itselleen lääkityksen vaihtaminen on edullisempaa, koska Kela-korvattuna uuden lääkkeen ostohinta on jo nyt maltillinen saavutettuihin hyötyihin nähden. Potilaiden ei enää tarvitse käydä verikokeissa, eikä heille näin aiheudu tästä matkakustannuksia. He voivat myös noudattaa vapaampaa ruokavaliota, kertoo nuorempi tutkija Aapeli Leminen Saima-lehdessä.

Useimpien uusien antikoagulanttivalmisteiden patentit umpeutuvat vuoteen 2023 mennessä, mikä laskee niiden hintoja. Tällöin Marevanin korvaamisesta syntyy Lemisen mukaan selkeitä yhteiskunnallisia säästöjä.

Kehitetyn mallin pohjalta Marevan-hoidolle ja suoravaikutteiselle antikoagulaatiohoidolle määritettiin markkina-alueet, jossa huomioitiin potilaan matkakustannukset sekä Marevan-hoitoon liittyvät aikamenetykset sekä erilaiset liikkumistavat ja potilaiden mahdollinen työssäkäynti.

Tämän pohjalta määritettiin laskennalliset kilometrirajat hoitomuotojen markkina-alueille kulkuvälineittäin, jolloin Marevan-hoidon kannattavuutta voidaan verrata myös eri kulkutavoilla. Tutkimuksessa vertailtiin Marevan-hoidon ja suoravaikutteisen antikoagulaatiohoidon kustannuksia Siun soten palvelualueella Pohjois-Karjalassa.

Tutkimusaineistona olivat Itä-Suomen Laboratoriokeskus ISLAB:n näytteenottopisteiden sijainnit, Liikenneviraston Digiroad-aineisto sekä ajantasaiset liikkumiseen ja lääkitykseen liittyvät kustannusparametrit tutkimusalueelta. Kustannukset määritettiin tutkimuksessa potilaiden näkökulmasta ja Kela-korvatut hinnat huomioitiin lääkkeiden sekä taksimatkustamisen osalta.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi, Klikkaa tästä.

Lue myös: