Etävastaanottojen kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti koronaviruksen leviämisen jälkeen. Terveystalossa etävastaanottoja tehtiin viime viikolla kymmenkertainen määrä vuoden takaiseen verrattuna eli yli 25 000 kappaletta. Vuosi sitten samalla viikolla etävastaanottoja järjestettiin 2500.

Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana varauksia etävastaanotoille on tehty melkein puolet koko viime vuoden etävastaanottojen määrästä. Terveystalo tarjoaa etävastaanottopalveluja myös julkiselle sektorille, jossa kysynnän merkittävä kasvu on vasta käynnistymässä.

– Kahden kuluneen viikon aikana etävastaanottojen tarve on kasvanut niin paljon, että olemme kouluttaneet satoja ammattilaisia etävastaanottojen pitämiseen. Joukossa on ammattilaisia eri alojen lääkäreistä fysio- ja psykoterapeutteihin. Nyt on vastuullista valita etäkäynti aina, kun se on mahdollista, Terveystalon digiterveyspalveluista vastaava johtaja Pia Westman kertoo tiedotteessa.

Etävastaanotot sisältävät nopeita chat-kontakteja, akuutteja yleislääkärin videovastaanottoja, ajanvarauksellisia videovastaanottoja ja hoitajan avustamia videovastaanottoja.

Kaikki hengitysoireita potevat potilaat, myös lieväoireiset koronaepäilyt, ohjataan Terveystalossa ensin Lääkäri-chat 24/7 -vastaanotolle. Lääkäri arvioi potilaan oireiden perusteella jatkohoidon ja tutkimusten tarpeen. Tarvittaessa potilas ohjataan paikan päälle lääkärin vastaanotolle ensisijaisesti hengitystieoireisten hoitamiseen keskittyviin lääkärikeskuksiin. Myös Terveystalon koronavirustestit tehdään muusta toiminnasta erillään, jotta muut vastaanotolle tulevat voivat asioida altistumatta.

– Potilas ei itse voi tietää, onko kyseessä tavallinen flunssa vai koronavirustartunta. Siksi on olennaista, että lääkäri voi ensin etänä selvittää oireita mahdollisimman pitkälle ja ohjata potilaan näiden perusteella keskitetysti ja harkitusti oikeanlaiseen hoitoon. Tämä on välttämätöntä, jotta koronaviruksen leviämistä estetään ja hidastetaan, Westman sanoo.

Terveystalo käynnisti 12. maaliskuuta koronavirustestauksen nostaakseen valtakunnallista näytteenottokapasiteettia julkisen terveydenhuollon rinnalla. Terveystalossa testataan koronavirusta THL:n määrittelemien kriteereiden mukaisesti ja Lääkäri-chat 24/7 -palvelun kautta. Myös Mehiläinen testaa koronavirusta.

Epidemian aikana etävastaanotolla on monia etuja: se ei vaadi kotoa poistumista, on nopea ja onnistuu vuorokauden ympäri missä tahansa. Kukaan ei altistu tartunnoille, ja lääkäri voi ohjata potilaan suoraan oikeaan jatkohoitoon tai -tutkimuksiin.

Kun potilaan ja lääkärin ei tarvitse olla maantieteellisesti lähellä toisiaan, hoitohenkilökunnan resurssit voidaan suunnata sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Vaikka koronavirus vie valtaosan huomiosta juuri nyt, sairastavat suomalaiset samaan aikaan muitakin sairauksia ja loukkaantuvat tapaturmissa edelleen.

– Koronaepidemian tilanteiden muuttuessa voi tulla tarvetta nopeasti suunnata resursseja esimerkiksi tietylle alueelle, ja tähän etätoiminta antaa mahdollisuuden. Terveydenhoidon resursseista tulee väistämättä pulaa, ja kaikkien terveydenhuollon toimijoiden on osallistuttava talkoisiin viruksen leviämisen estämiseksi, Westman sanoo.

Etävastaanotot tuovat helpotusta myös perussairauksien hoitoon ja seurantaan, mikä on erityisen tärkeää koronavirusepidemian aikana. Esimerkiksi diabetes, astma, korkea verenpaine ja muut sydän- ja verenkiertoelinten sairaudet altistavat koronaviruksen aiheuttamille vakavammille tautimuodoille.

Westman arvioi, että etävastaanotot lunastavat nyt lopullisesti paikkansa terveydenhuoltopalveluna. Koronaepidemia nopeutti muutosta.

Terveystalossa etävastaanottoja toteuttavat yleislääkärien ja sairaanhoitajien lisäksi useiden erikoisalojen lääkärit. Esimerkiksi gynekologit ovat hiljattain aloitteet etävastaanotot, ja mielenterveyden haasteissa etävastaanotot ja matalan kynnyksen digitaaliset palvelut ovat kasvattaneet suosiotaan rajusti.

Oma Terveys on Terveystalon digitaalinen sovellus, jonka kautta asiakkaat hallinnoivat terveyteensä ja asiointiinsa liittyviä tietoja ja voivat käyttää etäpalveluita. Sovelluksen käytön määrän jatkuva kasvu kertoo etäpalveluiden suosiosta. Oma Terveys -palvelulla on tällä hetkellä 800 000 käyttäjää.