Oulun yliopistollisen sairaalan ja sen erityisvastuualueen sairaaloiden tekonivelpotilaiden seuranta on saanut uusia piirteitä.

Lonkan ja polven tekonivelleikkausten hoidon vaikuttavuutta seuraava tekonivelrekisteri on ollut käytössä yli 10 vuotta, mutta siihen lisättiin äskettäin oire- ja toimintakykykysely.

Etäseuranta on osin korvannut kontrollikäynnit.

Tekonivelpotilaiden seuranta perustuu Oysissa nyt röntgenkuvauksiin ja sähköisiin omavointi-kyselyihin, joiden avulla mahdollisiin oireettomiin ongelmiin päästään kiinni aiempaa paremmin.

– Etäseuranta on yhtä luotettava kuin aiemmin käytetyt fysioterapeutin tai ortopedin kontrollikäynnit poliklinikalla. Oireettomien potilaiden osalta ongelmat paljastuvat aikaisemmin, kun asiakas käy sekä röntgenkuvassa että vastaa omavointikyselyyn, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Outi Väyrynen ja tekonivelseurannasta vastaava sairaanhoitaja Henna Dahlvik-Aula sanovat Oysin tiedotteessa.

Seurannasta vastaavat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä terveyskeskukset, mutta Oulun kaupungin ja joidenkin lähikuntien osalta yliopistollinen sairaala.

– Terveyskeskukset ovat olleet tärkeässä roolissa uuden tekonivelrekisterin käyttöönotossa, Dahlvik-Aula sanoo.

Seurannan toteutumisesta vastaa keskitetysti Oys. Sen tekonivelortopedi käy kunkin potilaan kyselyn ja röntgenkuvat läpi. Tarvittaessa potilas saa kutsun jatkohoitoon. Erikoislääkärin arvio kirjataan jokaisen potilaan sähköiseen omakanta-palveluun.

Seurantarekisterissä on jo 10 000 tekonivelpotilasta. Aiemmin leikatut on siirretty uudistuneeseen rekisteriin, ja uudet potilaat saavat tietoa seurannasta leikkauksen lähestyessä. Määräaikaisseurannoista tiedotetaan potilaalle kirjeitse. Kun omavointikysely on ajankohtainen, potilas saa siitä tietoa tekstiviestinä.

– Jos kokee, ettei pysty sähköistä omavointikyselyä itse täyttämään, sen voi tehdä Oysin tukipuhelimen kautta, jolloin hoitaja täyttää kyselyn asiakasta haastattelemalla, Dahlvik-Aula sanoo.

Hoidon laatua ja sairaaloiden vertailtavuutta voidaan uudistuneen rekisterin avulla seurata paremmin.

– Saamme rekisteristä systemaattista ja yhteneväistä tietoa leikkauksista ja eri tekonivelmallien tuloksista. Voimme vertailla hoitoa sairaaloiden välillä, koska tutkimustuloksia pisteytetään vaikuttavuuden arvioimiseksi, Väyrynen sanoo.

Rekisteri täyttää kaikki Suomeen suunnitellun kansallisen laaturekisterin vaatimukset.

Fakta:

Polven ja lonkan tekonivelleikkausten seuranta Oysissa

• 2-3 kk leikkauksesta fysioterapeutin vastaanotto: arvio toipumista ja kuntoutussuunnitelma. Uusintaleikkauspotilailla ortopedikäynti.

• 1 vuosi leikkauksesta: omavointikysely

• 5 vuotta leikkauksesta: lonkan tekonivelpotilaalle kysely ja röntgen, polven tekonivelpotilaalle vain kysely

• 10 vuotta leikkauksesta: lonkan ja polven tekonivelpotilaalle kysely ja röntgen

• Tämän jälkeen kaikille tekonivelpotilaalle kysely ja röntgen aina 5 vuoden välein koko eliniän ajan.

Lue myös:

Potilasvahingoista tehtyjen ilmoitusten määrä lisääntyi – Nyt saatiin tietoa myös leikkausten haavereista (MU 2.9.2019)

Tärkeimmät tekoniveltutkimukset kaikkien saatavilla verkossa – Tavoitteena on tarjota lukijalle luotettavaa faktatietoa (MU 26.8.2019)

Teknologia tuo tulevaisuudessa turvaa tekonivelleikkauksiin – Tekoäly voi tunnistaa iholla vaanivan bakteerin (MU 14.12.2018)