Yli 60 prosenttia avosairaanhoidon kiireettömistä lääkärikäynneistä toteutui viikon sisällä niille asiakkaille, jotka olivat saaneet yhteyden terveyskeskuksiin. Tilanne on pysynyt ennallaan keväästä 2021.

Asiakkaiden etäasiointikäynnit ja niihin liittyvät erilaiset uudet tiimilähtöiset toimintamallit, kuten Tuusulassa läsnä- tai etävastaanottona annettu palvelu, ovat vakiintuneet avosairaanhoidon vastaanottojen käytännöiksi terveyskeskuksissa. Niiden myötä myös terveyskeskuksiin kiireettömässä hoidossa hakeutuneet asiakkaat ovat päässeet lääkärille nopeammin.

Lokakuussa 2021 suun terveydenhuollon kiireettömien käyntien määrä oli edelleen pienempi kuin vuonna 2019. Tämä johtuu koronaepidemiasta eli asiakkaat ovat siirtäneet kiireettömiä käyntejä.

Ajan hammashoitoloihin saaneiden asiakkaiden käynnit toteutuivat 90 prosenttisesti kolmen kuukauden aikana. 58 prosenttia toteutui jo kolmessa viikossa.

Hoitoonpääsytietojen kattavuus kaikista avosairaanhoidon kiireettömissä lääkärin vastaanottokäynneissä on noussut 20 prosenttiin. Etäasioinneissa hoitoonpääsytietojen kattavuus on heikompi, tietojärjestelmätoimittajien ja THL:n yhteistyöllä tietojen kirjaamisen ongelmiin on kiinnitetty huomiota ja siten saatu tietojen kattavuus nousemaan useassa terveyskeskuksessa.

Kunnittain ja terveyskeskuksittain esitetyt luvut saattavat poiketa toisistaan. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että terveyskeskuksissa hoidetaan myös muiden kuntien asukkaita.

Lue seuraavaksi: