Essoten työnantajapuolen edustajien ja henkilöstön edustajien ja väliset yt-neuvottelut ovat päättyneet. Henkilöstövähennysten ja muiden toimenpiteiden avulla on tarkoitus saada noin yhdeksän miljoonan euron kustannussäästö.

Kahden viikon lomautuksen kohteena on yhteensä noin 600 työ- ja virkasuhteista henkilöä. Lomautusten piirissä olevien lukumäärä täsmentyy myöhemmin.

– Monissa työyksiköissä jouduttiin todella tiukoille, kun neuvottelut aiheuttivat rekrytointikiellon, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen tiedotteessa.

Kuntien taloudellinen kantokyky on voimakkaasti heikentynyt valtionosuuksien leikkausten sekä verotulojen pienenemisen ja sen taustalla olevan väestön vähentymisen takia. Vastaava tilanne on monissa kunnissa ja sote-kuntayhtymissä.

– Asetetut tavoitteet saavutettiin avoimen ja rakentavan keskustelun kautta, vaikka nämäkään neuvottelut eivät olleet missään mielessä helpot, sanoo neuvottelut vetänyt muutosjohtaja Sami Sipilä tiedotteessa.

Koko kuntayhtymässä eläköitymisten, vakituisten ja määräaikaisten täyttämättä jätettävien tehtävien ja irtisanoutumisten euromääräinen vaikutus vuosien 2019–2021 välisenä aikana on yhteensä noin viisi miljoonaa euroa. Loput neljä miljoonaa säästöistä kootaan ostopalveluista, lomautusten avulla sekä pienempien yksittäisten säästötoimien kautta.

Eläköitymisten, vakituisten ja määräaikaisten täyttämättä jätettävien tehtävien, irtisanoutumisten ja irtisanomisten yhteisvaikutus on koko kuntayhtymän tasolla noin 110 henkilötyövuotta. Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueella henkilötyövuosien vähenemä on vuosien 2019–2021 välisenä aikana noin 60.

Lue myös: