viikon hyvä

Veripalvelu avasi helmikuun alussa veripalvelutoimiston Matinkylään kauppakeskus Isoon Omenaan.

Toimisto palvelee kokoverenluovuttajia arkisin yhdestätoista

kuuteen. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on noin 7 500 luovutusta eli 30 veripussillista päivässä. ug