Espoon kaupunki aikoo jatkossa tarjota osalle niin sanotuista paperittomista ulkomaalaisista henkilöistä terveydenhuollon samaan tapaan kuin espoolaisille.

Jatkossa Espoo tarjoaa raskaana oleville ja alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille paperittomille kaikki terveyspalvelut kuten espoolaisille mukaan lukien erikoissairaanhoidon.

Taustalla on 30 valtuutetun valtuustoaloite kiireettömän terveydenhuollon järjestämisestä kaikille paperittomille henkilöille Espoossa.

Esimerkiksi Helsinki tarjoaa samaan tapaan terveyspalvelut kaikille raskaana oleville ja alle 18-vuotiaille lapsille.

Kiireellisen hoitoon pääsevät kaikki paperittomat henkilöt. Valtiolla on ensisijainen vastuu sellaisista maassa oleskelevista henkilöistä, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa.

Vantaan asettaman työryhmän tietojen mukaan valtakunnallisella tasolla ei ole käynnissä selvitystä tai esitystä paperittomien henkilöiden terveydenhuollon järjestämisestä.

Viime vaalikaudella valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriön toimesta hallituksen esitys, jossa ehdotettiin säädettäväksi uusi laki kunnan velvollisuudesta järjestää joitakin terveydenhuollon palveluja ulkomaalaisille henkilöille.

Tällaisia palveluja olisivat esityksen mukaan olleet lyhytkestoiset terveyspalvelut, joita ovat raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyvät palvelut sekä pitkäaikais- ja muiden sairauksien hoito. Myös alaikäisille olisi tullut järjestää kaikki tarvittavat terveydenhuollon palvelut saman laajuisina kuin niille alaikäisille, joilla on Suomessa kotikunta.

Hallituksen esitys kuitenkin raukesi, joten Suomessa ole voimassa olevaa lakia paperittomien terveydenhuollon järjestämisestä. Asia ei sisälly myöskään nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan.