Koulutuksen kautta pyritään konkreettisesti parantamaan asukaslähtöisyyttä, joka on Esperin uuden strategian ytimessä.

– Koulutuksen tarjoaminen kahdelletuhannelle työntekijälle on Esperille iso taloudellinen ponnistus, kertoo ikäihmisten palveluiden liiketoimintajohtaja Arne Köhler tiedotteessa.

– Muistisairaan ihmisen elämänlaatu on parempaa, kun hänen tarpeistaan huolehditaan ja perusteetonta rajoittamista vältetään. Arvostava kohtaaminen vähentää levottomuutta ja ahdistuneisuutta. Validaatio vuorovaikutusmenetelmänä on kokemukseni mukaan huomattavasti parempi ja tehokkaampi kuin esimerkiksi lääkkeelliset keinot tai toiminnan rajoittaminen, kertoo validaatiokouluttaja, Esperi hoivakoti Omenapihan johtaja Tuula Allen-Järvinen.

Validaatiokoulutus on konkreettinen esimerkki siitä, miten Esperin uusi strategia ja hoivamalli näkyvät niin asukkaiden kuin henkilöstönkin arjessa. Validaatio on ollut käytössä Tampereella sijaitsevassa Omenapihassa vuodesta 2007. Vuonna 2010 koko Omenapihan henkilöstö koulutettiin validaatioon.

Uuden hoivamallin myötä käyttöönotto laajenee kaikkiin Esperin ikäkoteihin.

– Omenapihassa validaatio näkyy asukkaiden tyytyväisyytenä ja rauhallisuutena. Keskitymme myönteisiin asioihin, meillä ei käsketä eikä komenneta. Työssä korostuu asukkaan ja hänen elämäntarinansa tunteminen. Muistisairaan kanssa keskustellaan, hänen mielipidettään kuunnellaan ja häntä arvostetaan. Hoitajat osaavat luoda rauhallisen ja turvallisen tunnelman. Muistisairaat asukkaat kohdataan tunnetasolla ja ollaan läsnä, Allen-Järvinen sanoo.

Validaatiokoulutus on lisännyt Omenapihassa hoitajien ymmärrystä muistisairaita kohtaan, tuonut työtyytyväisyyttä ja lisännyt työn mielekkyyttä.

– Hoitajat kokevat työssään onnistumisen tunnetta, kun he pystyvät keskustelun avulla auttamaan ahdistunutta ja levotonta muistisairaista. Omenapihan sairauspoissaolot ovat hyvin matalat, Allen-Järvinen toteaa.

Esperin hoivahenkilökuntaa on koulutettu tämän vuoden aikana myös saattohoitoon, jotta jokainen iäkäs hoivakodin asukas saa omannäköisensä ja toiveidensa mukaisen elämänsä ehtoopuolen.

Lisäksi yhtiön hoivassa kehitetään toiminnan laatua ja sen mittaristoa, omahoitajuutta, asukkaiden aktiivista osallistamista toiminnan suunnitteluun sekä lääkkeenjakelun ja työvuorosuunnittelun automatisointia. Uudella työvuorojärjestelmällä varmistetaan, ettei alimitoitustilanteita pääse syntymään.