Kullanarvoinen vinkki esimiehille: jos haluat johtaa erilaisuutta työntekijöittesi käyttäytymisessä, johda ensin erilaisuutta heidän kokemuksessaan.

– Erilaisuus ilmenee käyttäytymisen tasolla, mutta sen lähtökohta on toisaalla. Juurisyy ihmisten erilaiselle käyttäytymiselle on siinä, että jokaisella on oma subjektiivinen todellisuutensa. Jokainen kokee ympäristönsä eri tavalla, sanoo psykologi Ville Ojanen psykologisia työelämätaitoja kehittävästä Academy of Brain Oy:stä.

Tästä kiitos kuuluu ihmisaivoille.

– Aivojen toiminta tuottaa havaintojen, ajatuksen, tunteiden ja tarpeiden todellisuuden, sinun subjektiivisen ja ainutlaatuisen kokemuksesi maailmasta.

Ojanen antaa huutia myös toiselle tyypilliselle käsitykselle, joka liittyy ihmisten erilaisuuteen.

– Luokittelemme arjessamme ihmiset tietynlaisiksi. Esimies usein tunnistaa alaisissaan erilaisia persoonallisuus- ja temperamenttipiirteitä ja luo rautalankamalleja siitä, millaisia he ovat.

Tästä on hyötyä tiettyyn tasoon asti ihmisten erilaisuuden jäsentämisessä, Ojanen sanoo, mutta kuva on karkea ja staattinen. Malliin ripustautumalla esimies jättää hyödyntämättä kykynsä kytkeytyä siihen todellisuuteen, joka työntekijän käyttäytymiseen kulloinkin vaikuttaa.

– Persoonallisuudella ja temperamentilla on ennustearvoa, mutta käyttäytyminen on myös paljolti tilannesidonnaista. Ihmiset ovat hypersosiaalisia nisäkkäitä, ja juuri sosiaalinen viitekehys määrittää käyttäytymistä. Siksi ihminen toimii erilaisissa tilanteissa eri tavoin.

Koska ihmisen sisäinen kokemusmaailma ohjaa tämän toimintaa voimakkaasti, esimiehen kannattaa pyrkiä avaamaan tuota maailmaa itselleenkin näkyväksi. Se onnistuu hyvin muutamalla yksinkertaisella kysymyksellä.

– Miltä sinusta tuntuu? Mitä on meneillään? Ihmisten tunteet ja tarpeet määrittelevät sen, mitä hän tekee. Kytkeydy siis tuolle tunteiden ja tarpeiden tasolle ja pyri vaikuttamaan siihen, Ojanen kannustaa.

Vielä suurempi mahdollisuus esimiehellä on siinä, että hän fokusoi yhteisten, kollektiivisten kokemusten johtamiseen.

– Esimies tehokkaana johtajana rakentaa ilmapiiriä, jossa vallitsee arvostuksen, luottamuksen ja turvallisuuden kokemukset. Tämä tukee edelleen yksilöiden kykyä toimia.

Hyvä uutinen on se, että yhteisöllisen kokemuksen johtamisessa pienet teot ovat ratkaisevia.

– Yksittäinen esimies ei johda kokemusta miettimällä strategioita tai isoa kuvaa. Hän fokusoi siihen, mitä tapahtuu vuorovaikutuksen hetkissä. Ilmapiirin luomisessa on kyse teoista ja asioista, jotka tapahtuvat hetkessä – niiden valmisteluun ei kulu valtavasti aikaa.