Koronavirusmuunnosten leviäminen Suomessa on ”estettävä välittömästi”, vaatii tiukkoja koronatoimia pitkään peräänkuuluttanut Eroon koronasta -asiantuntijaryhmä.

Ryhmä toteaa tuoreessa muistiossaan, että koronaviruspandemian tilannekuva on viime viikkojen aikana muuttunut hälyttävästi: uudet nopeasti leviävät koronavirusvariantit ovat luoneet vakavan uhan juuri kun rokotusten alkaminen on tuonut toivoa epidemian voittamisesta.

”Suomen on reagoitava nopeasti uusien varianttien muodostamaan uhkaan, jotta epidemia ei syvene entistä pahemmaksi kriisiksi alkaneen vuoden aikana. Muunnosten leviämistä Suomeen on torjuttava tehokkaasti, ja kotoperäisen leviämisen uhkaa on ehkäistävä tukahduttamalla koronaepidemia Suomessa ja nopeuttamalla rokotusaikataulua”, ryhmä vaatii.

Muistion ovat allekirjoittaneet muun muassa Columbian yliopiston systeemibiologian professori Tuuli Lappalainen, evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo, Hus:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sekä keuhkolääkäri Marjukka Myllärniemi.

Ryhmä perustelee vaatimuksiaan muun muassa Ison-Britannian tilanteella.

”Nykyhavaintojen perusteella ne maat, joissa nopeammin leviävät virusmuunnokset ovat päässeet valloilleen, ovat ajautumassa vakavaan terveydenhuollon kriisiin. Vaikka Englannissa alunperin havaittu muunnos ei nykytiedon valossa aiheuta vaikeampaa taudinkuvaa, sen tehokkaampi leviäminen on tätäkin tuhoisampaa epidemian levitessä laajemmalle ja lopulta aiheuttaen merkittävästi enemmän hoidontarvetta ja kuolleisuutta.”

”Kriisin välttämiseksi on viivyttelemättä otettava käyttöön mahdollisimman tehokkaat toimet välittömän uhan torjumiseksi varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Jos myöhemmin osoittautuu, etteivät muunnokset leviäkään niin nopeasti kuin nyt on arvioitu, toimia voi aina keventää siinä vaiheessa, kun tutkimustietoa on saatavilla”, ryhmä kirjoittaa.

Ryhmä esittää seuraavia toimenpiteitä, jotka ovat jo osittain käytössä tai valmistelussa.

”Uusien koronavirusmuunnosten pääsyä Suomeen tulee estää maan sisä- ja ulkorajoilla. Maahan saapuvat tulee testata kaikilla raja-asemilla poikkeuksetta, alkuperämaasta riippumatta, ja lisäksi tarvitaan tartuntatautilääkärin määräämä riittävän pitkä karanteeni ja karanteenista vapauttava toinen testi. Näitä toimia ollaan jo osittain ottamassa käyttöön. Uusi lainsäädäntö rajojen tehokkaammaksi turvaamiseksi on saatava voimaan mahdollisimman pian”, ryhmä listaa viitaten toisaalla esitettyyn vaatimukseen tiukemmista rajarajoituksista.

Lisäksi uusien muunnosten seuraamiseksi positiiviset SARS-CoV-2-näytteet tulee seuloa ja sekvensoida kattavasti, ryhmä jatkaa todeten, että nämä hankkeet on jo Suomessa käynnistetty.

Ryhmän mukaan ”tukahdutusstrategia on nykytilanteessa aiempaakin houkuttelevampi ratkaisu”, kun rokotusten tuoma väestöimmuniteetti on jo näköpiirissä.

”Uusien muunnosten uhan takia tiukat rajatoimet ovat joka tapauksessa välttämättömiä. Tukahdutustoimien ohella tulee nopeuttaa rokotusaikataulua ja ehkäistä rokotevastaisuutta kaikin käytettävissä olevin keinoin. Nykyisen epidemian tukahdutus turvaa resurssit paitsi terveydenhuollossa myös testauksessa ja jäljityksessä, jolloin mahdolliset tartuntaketjut – myös uusien muunnosten aiheuttamat – voidaan havaita ja saada hallintaan pikaisesti”, ryhmä esittää.

”Valmius alueellisiin liikkumisrajoituksiin, etäkouluun ja muihin, raskaisiinkin, toimiin on oltava. Epidemian ryöstäytyminen käsistä Iso-Britannian tapaan on yksinkertaisesti estettävä.”