Husissa erikoistuvia lääkäreitä edustaa vastedes verkosto, jonka tavoitteena on erikoistuvien lääkäreiden etujen valvominen, työolojen kehittäminen sekä tiedonkulun parantaminen heidän ja sairaaloiden johdon välillä.

Erikoistuvien lääkäreiden joukosta on valittu yhdyshenkilöt, niin kutsutut erikoistuvien vanhimmat, jotka ovat aloittamassa järjestelmällistä yhteistyötä. Tiettävästi missään muussa Suomen sairaanhoitopiirissä ei ole samanlaista erikoistuvien lääkäreiden etuja ajavaa verkostoa.

Verkostossa erikoistuvien vanhimmat voivat esimerkiksi keskustella eri yksiköissä hyvin toimivista käytännöistä ja levittää parhaita käytäntöjä mahdollisimman laajalle. Verkosto myös laatii suosituksia siitä, miten erikoistumiskoulutuksen kannalta merkittäviä töitä ja ohjausta olisi hyvä järjestää.

Verkosto muodostettiin osana kehittämistoimia, joita Husissa on tehty sen jälkeen, kun ensin Nuorten lääkärien yhdistyksen ja sitten Husin omassa selvityksessä kävi ilmi, että monien erikoistujien kokemus erikoistumiskoulutuksesta Suomen suurimmassa yliopistosairaalassa on heikko.