Yliopistosairaaloiden tuottavuus ilman psykiatrian erikoisalaa pysyi lähes ennallaan vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2015, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tänä aikana yliopistosairaaloista tuottavuus kasvoi ainoastaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa (4 %). Oysissa kustannusten nousu (13 %) oli melko maltillista suhteessa palvelutuotannon kasvuun (18 %).

Tuottavuus laski eniten Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Myös Tyksissä kustannukset nousivat maltillisesti (9 %), mutta palvelutuotanto kasvoi vähemmän (5 %).

Keskussairaaloiden tuottavuus nousi kaksi prosenttia vuosina 2015–2019. Eniten tuottavuus nousi Satakunnan keskussairaalassa ja laski Mikkelin keskussairaalassa.

Yliopistosairaaloiden palvelutuotanto kasvoi 16 prosenttia vuosina 2015–2019 samalla kun reaalikustannukset nousivat 18 prosenttia. Keskussairaaloiden palvelutuotanto nousi tänä aikana 13 prosenttia ja kustannukset 11 prosenttia.

Somaattisen erikoissairaanhoidon palvelujen keskittyminen yliopisto- ja keskussairaaloihin on kasvanut entisestään. Näiden sairaaloiden osuus julkisten sairaaloiden somaattisen erikoissairaanhoidon kustannuksista oli 98,2 prosenttia vuonna 2019, kun kymmenen vuotta aikaisemmin se oli 86,8 prosenttia.

– Palvelutuotanto on lisääntynyt yliopisto- ja keskussairaaloissa erityisesti päivystystoiminnan keskittyessä näihin sairaaloihin. Myös eräitä leikkauksia ja muita hoitoja on säädösten mukaisesti keskitetty suurempiin yksiköihin, sanoo kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen tiedotteessa.

– Pienempiä sairaaloita on lakkautettu tai yhdistetty osaksi yliopisto- tai keskussairaaloita. Julkisen somaattisen erikoissairaanhoidon kustannuksista lähes 98 prosenttia aiheutuu yliopisto- ja keskussairaaloiden toiminnasta.

Oulun yliopistollinen sairaala oli tuottavin yliopistosairaala vuonna 2019. Tuottavimmat keskussairaalat olivat Pohjois-Karjalan ja Satakunnan keskussairaalat.

Somaattisen erikoissairaanhoidon palveluja käytettiin väestön palvelujen tarve huomioon ottaen asukasta kohti vähiten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, seitsemän prosenttia vähemmän kuin maassa keskimäärin. Vastaavat laskennalliset kustannukset olivat kolme prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärin.