Koronavirusepidemian takia sairaanhoitopiirit ovat joutuneet siirtämään kiireettömiä hoitoja sairaaloissa kevään aikana. Myös potilaat ovat peruneet jo sovittuja hoitoaikoja, koska ovat pelänneet mahdollista koronavirustartuntaa. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreista tilastoista.

– Sekä hoitoaikojen siirroilla että potilaiden pelolla sairastua on ollut vaikutusta kiireettömän erikoissairaanhoidon hoitoa odottavien odotusaikojen pidentymiseen sairaanhoitopiireissä, kertoo tiedotteessa kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen.

Hoitoa odottaneista yli 6 prosenttia eli 7 702 potilasta oli odottanut yli puoli vuotta pääsyä kiireettömään hoitoon. Tämä on poikkeuksellisen paljon, sillä viimeisen kymmenen vuoden aikana sairaanhoitopiireihin yli puoli vuotta kiireetöntä hoitoa odottaneita on ollut huhtikuun lopussa keskimäärin noin tuhat. Myös kolmesta kuuteen kuukautta kiireetöntä hoitoa odottaneita oli huhtikuun 2020 lopussa yli 13 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Huhtikuun 2020 lopussa noin 123 000 potilasta odotti hoitoonpääsyä sairaanhoitopiirien sairaaloihin. Hoitoa odottavien kokonaismäärä on vähentynyt kevään aikana verrattuna joulukuun 2019 lopun tilanteeseen.

Potilaita lähetettiin kiireettömään erikoissairaanhoitoon kevään aikana vähemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Kiireettömän hoidon lähetteitä saapui sairaanhoitopiireihin tammi-huhtikuussa 8 prosenttia eli 35 000 vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019.

– Perusterveydenhuollon käynnit ovat vähentyneet koronavirusepidemian aikana, joten potilaita ei todennäköisesti ole lähetetty entiseen malliin myöskään erikoissairaanhoitoon, Häkkinen toteaa.

Keskimääräinen odotusaika sairaaloihin on noussut kaikissa sairaanhoitopiireissä vuodesta 2019 vuoteen 2020. Alueelliset erot odotusajoissa kiireettömään erikoissairaanhoitoon vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin. Lyhyin odotusaika keväällä oli Kymenlaaksossa (mediaani 22 vrk) ja pisin Päijät-Hämeessä (mediaani 80 vrk).

Koronavirusepidemian takia on ollut mahdollisuus poiketa 14.4.2020 alkaen valmiuslain nojalla terveydenhuoltolaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä, jos se on ollut välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi ja jos määräajan ylittäminen ei vaaranna potilaan terveyttä.

Sairaanhoitopiireissä on pysyvästi voimassa olevat valmiussuunnitelmat. Varautuminen koronavirustilanteeseen aloitettiin sairaanhoitopiireissä alkuvuodesta ja varautumisen astetta ja laajuutta on nostettu sen jälkeen portaittain kevään aikana. Ensimmäiset koronapotilaat tulivat sairaaloihin maaliskuun alussa.