Aivokasvainpotilaan hoidossa on otettu käyttöön uusi toimintamuoto Tyksissä.

Neurologin ja onkologin yhteisellä vastaanotolla pyritään vastaamaan potilaan tiedontarpeeseen.

– Aivokasvaimen hoito vaatii usean eri erikoisalan osaamista eikä potilaan ole aina helppoa ymmärtää missä ja kenen toimesta häntä kulloinkin hoidetaan, ja mihin ottaa yhteyttä, jos kysyttävää tulee, sanoo Tyksin syöpälääkäri Sanna Palovaara tiedotteessa.

Potilaan hoito sujuu sitä paremmin, mitä kitkattomammin eri alojen erikoisosaaminen hitsautuu yhteen. Siksi aivokasvaimen diagnosointiin ja hoitoon osallistuvat patologit, radiologit, neurologit, neurokirurgit ja syöpälääkärit aloittivat yhteisen aivokasvainpotilaan hoidon suunnittelutyön Tyksissä vuonna 2013.

Tyksin mukaan neurologin ja syöpälääkärin yhteisvastaanotto on vain yksi osa hoitopolkukehitystyötä, mutta se on yksi konkreettisemmista edistysaskeleista, joita aivokasvainpotilaiden hoidossa on saavutettu.

– Selkeyttämällä potilaan eri klinikoille haaroittunutta hoitopolkua saimme karsittua päällekkäisyyksiä ja nopeutettua hoitoon pääsyä. Parhaimmillaan toimiva hoitopolku yhtenäistää hoitokäytäntöjä ja edistää tasa-arvoa potilaiden välillä, Palovaara kertoo.

Yhteisvastaanottoa pidetään kerran kuukaudessa. Yhteisvastaanotot ajoittuvat potilaan solunsalpaajalääkityksen aikoihin, leikkauksen ja sädehoidon jälkeen.

– Yhteisvastaanotolla potilaan moninaiset ongelmat voidaan hoitaa yhdellä vastaanottokäynnillä. Sekä potilaat että lääkärit ovat olleet tyytyväisiä. Potilaalla on myös parempi käsitys minne ottaa ongelmien ilmaantuessa yhteyttä, kun hoito ei ole pirstoutunut monelle eri erikoisalalle. Lisäksi hoitoviiveet ovat huomattavasti lyhentyneet, tiivistää neurologi Jaana Korpela tiedotteessa.