Suuri osa kirurgisesti hoidetuista epilepsiapotilaista on kohtaukseton vielä viiden vuoden kuluttua leikkauksesta, osoittaa tuore tutkimus.

Kyse on Euroopan laajuisessa yhteistyössä toteutetusta tutkimuksesta, johon osallistuivat Kuopion yliopistollisen sairaalan epilepsiakeskus ja Itä-Suomen yliopiston kliinisen epilepsian tutkimusryhmä. Vastaavanlaista laajaa tutkimusta epilepsiakirurgian pitkäaikaistuloksista ei ole aiemmin tehty.

Yhteistyö mahdollisti tarkan ja pitkäaikaisen vuosina 2000–2012 leikattujen potilaiden seurannan kohtauksettomuuden ja lääkkeiden lopettamisen osalta viiden vuoden ajan leikkauksen jälkeen.

Tutkimuksessa selvitettiin epilepsiakirurgian tuloksia yli 9 000 henkilöllä 37 keskuksesta 18 maassa. Tulokset julkaistiin 18. elokuuta Lancet Neurology -julkaisussa, joka on kaikkein arvostetuin neurotieteiden julkaisu.

Euroopan epilepsia-aivopankin aineistoon perustuva tutkimus toteutettiin osana EpiCARE-verkostoa, joka on epilepsioihin liittyvä eurooppalainen harvinaissairausosaamisverkosto.

Tutkimus osoitti, että epilepsiakirurgia on tuloksekasta. Potilaista 72 prosenttia saavutti kohtauksettomuuden vuoden ajaksi, 68 prosenttia kahden vuoden ajaksi ja 66 prosenttia viiden vuoden ajaksi.

Epilepsian taustalla olevat aivomuutokset vaikuttivat merkittävästi leikkaustulokseen. Kahden vuoden kuluttua leikkauksesta kohtauksettomia olivat useimmin potilaat, joilla taustalla oli kasvain (78%), verisuonimuutos (74%) tai hippokampusskleroosi (72%), harvemmin taas potilaat, joilla ei ollut tunnistettavaa aivopatologiaa (54%) tai joilla oli tiettyjä aivojen kuorikerroksen kehityshäiriöitä (50%).

Viiden vuoden kuluttua leikkauksesta 45 prosenttia lapsista ja 28 prosenttia aikuisista oli voinut lopettaa epilepsialääkityksen kokonaan.

Epilepsian kesto vaikutti hoitotuloksiin siten, että mitä enemmän aikaa oli kulunut ensimmäisestä kohtauksesta epilepsiakirurgiseen leikkaukseen, sitä huonommat olivat mahdollisuudet saavuttaa kohtauksettomuus leikkauksen jälkeen.

Tulokset paitsi osoittavat epilepsiakirurgian tuloksekkuuden, myös tukevat näkemystä, että varhainen epilepsiakirurgia parantaa vaikean epilepsian ennustetta. Epilepsiakirurgiaa edeltävässä potilasneuvonnassa tutkimuksen tuottama tieto auttaa informoimaan potilaita odotettavissa olevista hoitotuloksista.