Lääketieteen lisensiaatin, diplomi-insinööri Janne Kanasen väitöstyössä kehitettiin uusi analyysimenetelmä, jolla on mahdollista tutkia epilepsiaa sairastavien potilaiden aivojen toimintaa, ja joka tarjoaa uuden hypoteettisen mekanismin epilepsian taustalla.

Väitöksessä tutkittiin aivojen hengityspulsaatioiden muutoksia paikallisalkuista epilepsiaa sairastavien potilaiden ja terveiden verrokkien välillä toiminnallisella magneettikuvantamisella. Toiminnallisella magneettikuvantamisella mitataan aivojen aineenvaihdunnassa tapahtuvia muutoksia.

Aiemmin toiminnallisen magneettikuvantamisen rajoitteena on ollut heikko ajallinen tarkkuus. Uudella toiminnallisella neurokuvantamismenetelmällä voidaan tutkia, ovatko tasapainoa ylläpitävät aivojen pulsaatiot häiriintyneet paikallis-alkuisessa epilepsiassa.

Tämän lisäksi väitöksessä havaittiin pulsaatioiden muuttumisen paikallisesti yksilöllisellä tasolla luoden uuden mahdollisuuden diagnostiseksi testiksi tulevaisuudessa.

Aivojen fysiologian parempi ymmärtäminen tarjoaa tärkeää tietoa paikallisalkuisessa epilepsiassa tapahtuvista muutoksista.

Saadut tulokset voidaan selittää aivojen muuttuneella veden pulsaatiohäiriöllä, joka vaikuttaa aivokudoksessa vastavuoroisesti kaliumkanaviin ja siten sähköisen toiminnan tasapainoon.

Tämä voisi mahdollisesti selittää vaikean epilepsian puutteellista hoitovastetta. Epilepsiat ovat yksi yleisimmistä neurologisista sairauksista maailmanlaajuisesti.

Janne Kananen väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 5.11.2021