Niin sanotuilla epigeneettisillä lääkkeillä voidaan tietyissä tapauksissa estää rintasyövän kasvua, selviää suomalais-amerikkalaisesta hiiritutkimuksesta.

Naturen Scientific Reports -tiedejulkaisussa julkaistun tutkimuksen mukaan epigeneettisistä lääkkeistä voi kuitenkin olla hyötyä ainoastaan niille syöpäpotilaille, joiden maitorauhaskudoksessa on tapahtunut kehityksen aikana normaalista poikkeavia epigeneettisiä muutoksia. Muille potilaille näistä lääkkeistä voi olla jopa haittaa.

Yhdysvaltalaisen Georgetownin yliopiston johtamassa tutkimuksessa käytettiin kahden epigeneettisen lääkkeen, DNA-metyylitransferaasin (DNMT) estäjän ja histonideasetylaasin (HDAC) estäjän yhdistelmää. Kyseisiä lääkkeitä on toistaiseksi käytetty muiden sairauksien hoidossa, ensiksi mainittua eräiden neurologisten sairauksien ja jälkimmäistä korkean verenpaineen hoidossa.

Tutkimusryhmä on aiemmissa kokeissaan havainnut, että hiiriemon raskauden aikana syömä runsaasti rasvaa sisältävä ravinto lisää poikasten rintasyöpäalttiutta aikuisuudessa. Lisääntynyt rintasyöpäalttius oli yhteydessä sikiönkehityksen aikana tapahtuneisiin epigeneettisiin muutoksiin niillä poikasilla, jotka olivat kohdussa altistuneet emon runsasrasvaiselle ravinnolle. Epigeneettisiä muutoksia voi sikiön kehityksen aikana tapahtua sekä somaattisissa soluissa, kuten maitorauhasessa, että sukusoluissa. Lisääntyneen rintasyöpäalttiuden havaittiin myös periytyvän.

– Nyt julkaistussa tutkimuksessa selvitimme, voidaanko lisääntynyttä rintasyöpäalttiutta estää epigeneettisillä lääkkeillä, tutkimusryhmään kuuluva dosentti Anni Wärri Turun yliopistosta kertoo tiedotteessa.

Lääkkeet lisäsivät tai vähensivät kasvainten määrää riippuen aiemmista epigeneettisistä muutoksista

Tutkimuksessa tarkasteltiin kahta hiiriryhmää: hiiriä, jotka olivat sikiöaikana altistuneet emon runsasrasvaiselle ravinnolle ja hiiriä, joiden emot söivät tavallista ravintoa koko raskauden ajan. Kaikki syntyneet naaraspoikaset söivät normaaliravintoa koko kokeen ajan, mutta niille annettiin kolme kertaa kemikaalia, jota käytetään aiheuttamaan rintasyöpä koe-eläimillä. Epigeneettiset lääkkeet annettiin juomaveden mukana osalle molempien ryhmien hiiristä, osa ei saanut lainkaan lääkkeitä.

– Havaitsimme, että epigeneettiset DNMT- ja HDAC-estäjälääkkeet vähensivät rintasyöpäkasvainten lukumäärää ja hidastivat niiden kasvua hiirillä, jotka olivat altistuneet kohdussa emojen runsasrasvaiselle ruokavaliolle. Huomionarvoista oli, että kontrollihiirillä lääkkeiden vaikutus oli täysin päinvastainen: epigeneettiset lääkkeet lisäsivät niiden rintasyöpäkasvaimien esiintyvyyttä ja kasvua, Wärri huomauttaa.

Ryhmä tutki myös geenien ilmenemisessä esiintyviä muutoksia, jotka voisivat osaltaan selittää lääkkeiden vaikutuksessa havaitut muutokset.

– Huomasimme, että lääkehoito epigeneettisillä lääkkeillä vähensi yhden keskeisen epigeneettiseen säätelyyn osallistuvan proteiinin, DNMT3:n, ja lisäsi Cdkn2a/p16-tuumorisuppressori-geenin ilmenemistä altistuneiden hiirten rintasyöpäkasvaimissa, Wärri kertoo.

Kontrollihiirillä epigeneettiset lääkkeet puolestaan lisäsivät solun sisäiseen stressiin liittyvien UPR- ja autofagia-geenien ilmenemistä. Altistuneilla hiirillä näiden geenien ilmeneminen oli aktivoitunut kuitenkin jo ennen lääkehoitoa tai ilman sitä.

– Mikäli nämä hiirillä saadut tutkimustulokset pätevät myös ihmisiin, on tärkeää, että tulos huomioidaan rintasyövän lääkehoitoa suunniteltaessa ja epigeneettisten lääkkeiden käyttö räätälöidään yksilöllisesti, koska joillekin potilaille niistä voisi olla jopa haittaa, Wärri korostaa.

Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa pyritään löytämään sopivat biomarkkerit, joiden avulla olisi mahdollista tunnistaa ne ihmiset, joilla on tapahtunut haitallisia epigeneettisen säätelyn muutoksia. Näin epigeneettisiä lääkkeitä voitaisiin käyttää täsmähoitona niillä potilailla, joilla on rintasyövälle altistavia epigeneettisiä muutoksia.

– Useita epigeneettisiä lääkkeitä on parhaillaan kliinisissä kokeissa rintasyövän hoidossa, mutta vasta alustavia tuloksia on saatu. Yhtenä tutkimusaiheena on ollut, voidaanko epigeneettisellä lääkkeellä tehostaa hormonaalisten rintasyöpälääkkeiden tehoa, kertoo syöpätautien erikoislääkäri, dosentti Riikka Huovinen Tyksistä.

Uusia syöpälääkkeitä kehitettäessä onkin tärkeää löytää sopiva potilaasta tai syöpäsoluista määritettävä biomarkkeri, jonka perusteella hoito voidaan suunnata vain niille potilaille, jotka siitä hyötyvät.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.

Lue lisää: