Koronavirusepidemiaa koskevan hybridistrategian vaikuttavuutta arvioiva ryhmä julkaisi keskiviikkona tilannearvionsa.

Mittareiden perusteella COVID-19-epidemia on jatkanut hidastumistaan verrattuna edellisten kahden viikon tilanteeseen. Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat keskimääräiset tapausmäärät ovat laskeneet selvästi jo yli kuukauden ajan.

Uusien tapausten ilmaantuvuus on pienentynyt myös Helsingin ja Uudenmaan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä. Myös sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrä pienenee edelleen. Tartuttavuusluku on pysynyt entisellä matalalla tasolla.

Rajoituksia höllennetään varovasti ja asteittain, mutta epidemia voi kiihtyä uudelleen, ellei annettuja ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta sekä turvaväleistä noudateta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tilannekuva- ja mallinnusryhmä seuraa koronavirusepidemian hybridistrategian vaikuttavuutta epidemiologisten, lääketieteellisten ja toiminnallisten mittareiden avulla.

Keskiviikkona julkaistu tilannearvio oli järjestyksessä toinen; ensimmäinen arvio julkaistiin perjantaina 15.5.2020.