Elinkeinoelämän järjestöt vaativat, että koronaepidemialta suojautumisen kustannukset korvattava myös hyvinvointipalvelujen yksityisille toimijoille. Suojautumisesta on aiheutunut jo nyt kymmenien miljoonien eurojen lisäkustannukset yksityisen sektorin palveluntuottajille.

Normaaliolosuhteista poikkeava suojautuminen jatkunee vielä ensi kesään, mahdollisesti kauemminkin, järjestöt arvelevat.

Valtio on luvannut korvata täysimääräisesti kunnille ja kuntayhtymille koronapandemiasta aiheutuneet lisäkustannukset. Kustannusten korvaamisesta myös yksityisen sektorin palveluntuottajille tarvitaan pikaisesti kansallinen päätös, sanovat Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Hyvinvointiala HALI ry ja Lääkäripalveluyritykset ry,

Ne eivät pidä oikeudenmukaisena sitä, että yksityisen sektorin palveluntuottajille ei korvata suojautumisesta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia silloin, kun ne hoitavat julkisen sektorin asiakkaita. Esimerkiksi joka toinen hoidossa oleva ikäihminen asuu yksityisessä palvelutalossa.

Vaatimuksen allekirjoittaneet elinkeinoelämän järjestöt vetoavat hallitukseen, että se päättää suojautumiskustannusten korvaamisesta ja korvausperusteista talousarvioesitystensä yhteydessä.

Päätösten jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö velvoitettaisiin ohjeistamaan kuntia, kuntayhtymiä ja Kelaa kyseisten korvausten maksamisesta yhtenäisin perustein.

Suojautumisesta aiheutuva merkittävä kustannuspaine voi pahimmassa tapauksessa vaarantaa palvelutuotannon jatkuvuuden ja palveluiden saatavuuden sekä työpaikkojen säilymisen.

Ruotsissa kustannukset korvataan myös yksityiselle sektorille

Ruotsissa hallitus antoi jo toukokuussa asetuksen, jonka mukaan myös yksityisille palveluntuottajille on maksettava täysi korvaus koronan aiheuttamista lisäkustannuksista. Tällaista selkeää kansallista ohjeistusta tarvitaan myös Suomessa, kuuluu järjestöjen sanoma.

– Silloin kuntien ja kuntayhtymien ei tarvitsisi erikseen neuvotella jokaisen palveluntuottajan kanssa suojautumisesta aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta, ne sanovat tiedotteessa.