Synnynnäisten epämuodostumien esiintyvyydessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 2000-luvulla. Epämuodostumien yleisyyttä seuraa THL. Synnynnäisten epämuodostumien esiintyvyyttä seurataan jatkuvasti, jotta niiden mahdollinen äkillinen tai poikkeava lisääntyminen havaittaisiin mahdollisimman varhain, ja epämuodostumia aiheuttava tekijä voitaisiin nopeasti selvittää.

Tuorein tilasto tarkastelee muutoksia vuodesta 2006 vuoteen 2015. Merkittäviä epämuodostumia todettiin yhteensä noin 3 100:lla elävänä tai kuolleena syntyneellä lapsella vuonna 2015. Tarkastelujakson aikana epämuodostumien määrä lisääntyi, mutta vain hieman. Epämuodostumia havaittiin suunnilleen yhtä paljon ympäri Suomea.

Epämuodostumia todettiin 5,5 prosentilla elävänä syntyneistä lapsista vuonna 2015. Kuolleena syntyneistä ja ensimmäisen elinvuoden aikana kuolleista yhteensä 25 prosentilla todettiin epämuodostumia.

Sikiön epämuodostumien takia keskeytettiin 360 raskautta vuonna 2015.