Netistä löytyvä Lastentalo.fi on erikoissairaanhoidon palvelu, jossa on tietoa lasten sairauksista, hoidosta ja hoitoon valmistautumisesta.

Sinne on nyt tullut uusi palvelu, sähköinen seulontakysely, joka auttaa huoltajia tunnistamaan autismikirjon häiriön pienillä lapsilla. Kysely on tarkoitettu huoltajille, mutta sen voi tehdä myös yhdessä ammattilaisen kanssa.

Autismikirjon häiriöt ovat kehityksellisiä häiriöitä, joihin liittyy vaikeutta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa sekä rajoittuneita ja toistavia käyttäytymispiirteitä.

Pienen lapsen kohdalla epäily autismikirjon häiriöstä herää yleensä silloin, kun lapsen katsekontakti ja kiinnostus toisia ihmisiä kohtaan on vähäistä, puhe puuttuu tai se kehittyy hitaasti ja lapsen leikkitaidot ovat puutteelliset.

Lapsella saattaa olla myös epätavallisia käyttäytymispiirteitä kuten maneereita tai jumiutumista tiettyjen esineiden tai asioiden pariin. Vaikeaoireisempaa autismikirjon häiriötä aletaan yleensä epäillä lapsen ollessa noin 1,5–2 vuoden ikäinen.

– Kyselyn tarkoituksena on auttaa tunnistamaan mahdollisimman varhain lapset, joilla on autismikirjon häiriö. Näin myös kuntouttavat toimenpiteet voidaan aloittaa varhaisessa vaiheessa ja edesauttaa siten lapsen kehitystä, kertoo neuropsykologi Tuulia Lepistö-Paisley Husin Uudesta lastensairaalasta.

Lievät autisminkirjon häiriöt eivät ole välttämättä todettavissa pienillä lapsilla, vaan ne diagnosoidaan usein vasta koulun alkaessa (7–9-vuotiailla). Oireet voivat myös tulla selvemmin esille, kun sosiaalisen vuorovaikutuksen vaatimukset lisääntyvät.

Oireiden vaikeusaste vaihtelee, mutta oleellista on, että oireista aiheutuu merkittävää haittaa. Autismikirjon häiriöitä on noin 1–2 prosentilla väestöstä.

Seulontakysely soveltuu 16 kuukauden – 2,5 vuoden ikäisille lapsille. Kyselyn täyttäjä saa yhteenvetona arvion siitä, onko autismikirjon häiriön riski lapsen kohdalla matala, keskitasoinen vai korkea.

Hänet ohjataan olemaan yhteydessä neuvolaan, jos lapsen kehityksestä on herännyt huoli tai jos kyselyn tulos osoittaa keskitasoista tai korkeaa riskiä.

Kyselyn tulos on suuntaa antava eli sen perusteella ei voida varmuudella sanoa, onko lapsella autismikirjon häiriö vai ei. Kohonnut pistemäärä saattaa johtua myös muusta kehityksellisestä vaikeudesta. Varsinaisen diagnostisen arvion tekee aina terveydenhuollon ammattilainen, sanoo lastenneurologi Anne Sarajuuri Uudesta lastensairaalasta.

Sähköisesti täytettävään muotoon muunnettu M-CHAT-R/FTM on maailmalla laajasti käytössä oleva seulontakysely. M-CHAT-R/FTM - seulontakyselyn sähköisen version on toteuttanut HUS Tietohallinto ja se on hyväksytty CE-merkityksi lääkinnälliseksi laitteeksi.

Kysely on suomenkielinen, mutta sen paperiversio on saatavilla useilla muilla kielillä osoitteesta www.mchatscreen.com