Euroopan lääkevirastossa (Ema) on käsittelyssä myyntilupa uudenlaiselle Alzheimer-lääkkeelle, Aduhelmille. Ratkaisua odotetaan ensi vuoden puolella, kerrotaan Terveystalon tiedotteessa.

Kyseinen lääke pääsi kesäkuussa potilaiden käyttöön Yhdysvalloissa ensimmäisenä uutena Alzheimer-lääkkeenä seitsemääntoista vuoteen.

Se on myös ensimmäinen myyntiluvan saanut lääke, joka poistaa aivoista amyloidiproteiinia. Sen kertymistä aivoihin epäillään tärkeäksi tekijäksi Alzheimerin taudin kehittymisessä.

"Kyseessä on hyvin merkittävä asia, ja jos lääke toimii kuten odotetaan, se muuttaa Alzheimerin taudin nykyisen hoidon”, Terveystalon geriatrian dosentti Minna Raivio sanoo tiedotteessa.

Terveystalo on mukana Aduhelmiin liittyvässä lääketutkimuksessa, ja Raivio on sen päätutkija.

Taustalla on Yhdysvaltojen lääkeviraston FDA:n päätös, jonka mukaan Alzheimer-lääkkeen tehon kansainvälisiä seurantatutkimuksia tulee jatkaa yhdeksän vuotta myyntiluvan myöntämisen jälkeen.

Tällainen seurantatutkimus on menossa parhaillaan Terveystalon tiloissa Helsingin Ruoholahdessa ja lisäksi muutamissa yksityisissä tutkimuslaitoksissa Turussa ja Kuopiossa. Julkisessa terveydenhuollossa tai yliopistoilla seurantatutkimusta ei tiettävästi ole käynnissä.

Uusi Alzheimer-lääkekandidaatti annostellaan suoneen kerran kuukaudessa. Lääkitys edellyttää alkuvaiheessa säännöllistä aivojen MRI-seurantaa.

Terveystalon tutkimustiimillä on laaja kokemus uudesta lääkkeestä, sillä se ollut mukana siihen liittyvässä lääketutkimuksessa jo vuodesta 2017.

”Jos myyntilupa myönnetään myös Eurooppaan, Terveystalo voi halutessaan toimia edelläkävijänä lääkitysten annostelun suhteen”, Raivio arvelee.