TAMK aloittaa kliiniseen geeni- ja genomitietoon painottuvan ylemmän AMK-tutkinto-ohjelman ensimmäisenä Suomessa

Tampereen ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä Suomen ensimmäinen koulutus, joka on tarkoitettu kliinisestä genetiikasta ja genomitiedosta kiinnostuneille hoitotyön ja bioanalytiikan ammattilaisille ja johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Elokuussa 2021 aloittavan opiskelijaryhmän opiskelijat on nyt valittu.

Maisteritasoinen YAMK-tutkinto järjestetään englanninkielisenä. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haettavana ollut koulutus kiinnosti sekä suomalaisia että ulkomaalaisia hakijoita.

– Tämä on spesifi, kansainvälinen koulutus, geneettisten sairauksien hoitotyön yliopettaja Outi Kajula sanoo TAMK:n tiedotteessa.

– Valituilla opiskelijoilla on todella suuri motivaatio. Hakijat olivat jo hakuvaiheessa perehtyneet aiheeseen. Heillä on työelämästä erinomaisia kehittämisideoita, joita heillä on mahdollisuus lähteä työstämään muun muassa opinnäytetyössään.

Genetic and Genomic Counselling -tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma pohjautuu kansainväliseen suositukseen genetic counselling -koulutuksen rakenteesta, mutta Suomen perinnöllisyyslääkärit ovat osallistuneet koulutuksen sisällön laadintaan.

Geeni- ja genomitieto tulee Kajulan mukaan olemaan yksi suurimpia terveydenhuollon kehitysalueita myös hoitotyön näkökulmasta.

Koulutuksen painopisteenä on laaja- ja monialainen erityisosaaminen genetiikkaan ja genomitietoon liittyvässä potilaiden ja asiakkaiden ohjauksessa. Opinnoissa korostuvat lääketieteellisen tiedon lisäksi eettiset ja lainsäädännölliset erityiskysymykset sekä itsenäinen ja kriittinen ajattelu.

Myös tutkimusmenetelmillä on koulutuksessa vahva osuus.

– Opiskelijat saavat koulutuksen käytyään sellaisia valmiuksia, että he pystyvät työskentelemään tutkimusryhmissä itsenäisesti tutkitun tiedon tuottajina, Kajula sanoo.