Väkivaltatilanteet ensihoitotyössä ovat lisääntyneet ja raaistuneet, kertoo Ensihoitoalan Väkivalta -kysely. Kyselyn toteuttivat Tehy, Suomen Ensihoitoalan Liitto, Suomen pelastusalan ammattilaiset sekä Suomen Sopimuspalokuntien Liitto. Siihen vastasi kaikkiaan 1 939 henkeä.

Lähes kaikki vastaajat olivat kokeneet kerran tai useammin ensihoitotyössä väkivaltaa tai sen uhkaa. Väkivallan kokemukset olivat lisääntyneet kahden vuoden takaisesta. Sanallinen uhkailu ja uhkaava käytös on lähes jokapäiväistä.

Väkivaltatilanteet ovat yhä yleisempiä, ja ne ovat myös raaistuneet. Tästä kertoo se, että lähes 40 prosenttia vastaajista oli saanut tappouhkauksia tai uhkailussa oli mukana teräase (30 %) tai ampuma-ase (9 %).

Poikkeamailmoitusten tekeminen väkivaltatilanteista oli kyselyn mukaan lisääntynyt merkittävästi, Ilmoituksen oli tehnyt nyt noin puolet vastaajista, joille se oli mahdollista. Kaksi vuotta aiemmin ilmoituksen oli tehnyt vain 18 %. Ilmoitusten tekijät tosin kokevat, ettei se johda mihinkään. Järjestöjen mielestä työnantajalla pitää olla keinot puuttua ilmenneeseen väkivaltaan tai sen uhkaan ja tehdä tarvittaessa asiasta rikosilmoitus.

Rikosilmoitusten tekeminen oli kuitenkin kyselyn mukaan vähentynyt vuodesta 2018. Järjestöjen mukaan tämä kertoo turhautumisesta: rangaistukset työtehtävissä kohdatusta väkivallasta ovat erittäin lieviä. Vastaajista 91 % toivoi parempaa oikeusturvaa.

Järjestöt vaativat, että päättäjät ottavat tilanteen vakavasti ja ryhtyvät konkreettisiin toimiin. Järjestöt esittävät kolmea toimenpidekokonaisuutta asian parantamiseksi:

Kansallinen ohjelma ensihoidon työturvallisuuden parantamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön tulee käynnistää välittömästi ensihoidon ja ensivastetoiminnan työturvallisuuden parantamiseen tähtäävä kansallinen hanke.

Rikoslain rangaistusasteikon tiukentaminen. Rikoslakia tulee päivittää vastaaman nykytilannetta. Ensihoitotyötä tekeviä kohtaan kohdistuvasta väkivallasta tulee langettaa tuomiot kuten virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Väkivallan syiden tunnistaminen ja panostaminen ennaltaehkäisyyn yhteiskunnassa laajasti. Ensihoitoalalla työssä kohdattu väkivalta pitää tunnistaa ja tunnustaa ilmiönä ja sen vähentämiseksi pitää löytyä keinoja yhteiskunnassa laajemmin. Parempia ratkaisuja tarvitaan esimerkiksi päihdeongelmien vähentämiseen ja mielenterveyspalveluiden saatavuuteen.