Ensihoito on ihmisten palvelua

Husin ensihoidon vastuulääkäri Teuvo Määttä sai Duodecimin Konrad ReijoWaara -palkinnon ansioistaan ensihoidon koulutuksen, päivystystoiminnan ja viranomaisyhteistyön kehittäjänä.

Mikä merkitys palkinnolla sinulle on?

– Olen erittäin yllättynyt edelleenkin. Koen, että palkinto on tunnustus myös omalle yksikölleni, Helsingin ensihoidon etulinjalle ja koko ensihoitopalvelulle, jonka parissa olen työskennellyt jo 26 vuotta.

Mikä ensihoitolääketieteessä kiehtoo?

– Olen kotoisin Lapista ja ollut sielläkin töissä, joten ymmärrän, että eri puolilla Suomea ensihoidolla on erilaisia haasteita.

Näen ensihoidon palveluna ja sen laaja-alaisuuden rikkautena. Hätätilanteet ovat hyvin haastavia, ja niissä lääkärin läsnäolo voi olla merkittäväkin lisäarvo, mutta lääkäri ei hoida koskaan yksin. Pitäisi miettiä enemmän, onko ensihoidon oltava aina ensimmäinen ja ainoa vastaus.

Etulinja näkee paljon yhteiskunnan kroonista pahoinvointia ja joutuu tekemään nopeita päätöksiä usein puutteellisilla tiedoilla. Etulinjaa pitäisi tukea enemmän, jotta he jaksavat työssään mahdollisimman pitkään.

Mikä arkityössäsi ilahduttaa?

– Onnistuminen yksittäistapahtumissa ja kiitollisuuden aistiminen. Eihän suomalainen useinkaan sano kiitosta ääneen tai lähetä kirjeitä tai kakkuja, mutta kyllä kiitoksen vaistoaa avuntarvitsijoissa tai heidän läheisissään.

Myös hyvä ja tiivis yhteistyö etulinjan, terveydenhuollon yksiköiden ja päivystysten ja muiden viranomaisten kanssa ilahduttaa. Pitää olla hyvät korvat, koska palautetta tulee koko ajan. Ja pitää olla myös rohkeutta antaa palautetta, jotta toimintaa saadaan kehitettyä.

Mitä erityistä tällä viikolla on tapahtunut?

– Maanantaina tuli kollega Sapporosta muutamaksi päiväksi Helsingin ensihoitoon. Hänen kanssaan käytiin keskusteluja ja kuultiin myös, miten asioita heillä tehdään.

Sosiaali- ja terveysministeriöltä tuli tänä vuonna uudet ohjeet ensihoidon palvelutasopäätöksistä. Niistä olemme käyneet keskustelua kollegojen kanssa valtakunnallisesti.

On ollut myös paljon mielenkiintoisia arjen ensihoitotilanteita.