Ensihoidon tehtävämäärät ovat kasvaneet merkittävästi Pirkanmaalla, erityisesti kesästä 2021 lähtien.

Pirkanmaalla on vuosittain noin 70 000 ensihoidon tehtävää. Tehtävämäärät ovat kasvaneet tasaisesti vuosittain viitisen prosenttia vuodesta 2013 alkaen. Vuonna 2020 ensihoidon kysyntä laski pandemian johdosta. Kesän 2021 jälkeen kasvu on ollut poikkeuksellisen runsasta. Verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019 tehtävät ovat lisääntyneet 9 prosenttia ja alkuvuoteen 2021 verrattuna jopa 19 prosenttia. Tämä tarkoittaa jopa 1 500 tehtävää kuukaudessa enemmän kuin alkuvuonna.

Ensihoito kuormittuu, kun hätäkeskukseen soitetaan myös muissa kuin hätätilanteissa. Jopa puolet hätäkeskuksen hälytyksistä ovat olleet sellaisia, jotka eivät ole johtaneet potilaan kuljetukseen ja päivystyskäyntiin.

Ensihoidon yksiköiden määrä on pysynyt samana vuodesta 2013 lähtien. Lisääntyvä tehtävämäärä tarkoittaa sitä, että ambulanssit ovat yhä useammin varattuina toiseen tehtävään, mikä saattaa heikentää hätätilapotilaan tavoittamista.

"Ambulanssien määrän lisääminen on mahdollista, mutta kallista. Tärkeää on pohtia syitä tehtävämäärän lisääntymisen takana”, sanoo Taysin ensihoidon ylilääkäri Sanna Hoppu tiedotteessa.

Ensihoidon tehtävämäärien kasvu ei selity yksinään ensihoitoa vaativilla koronapotilailla, väestön ikääntymisellä eikä muutoksilla väestön sairastavuudessa.

"Selityksiä on varmasti monia. Tilanne herättää kysymyksen, ovatko väestön perusterveydenhuollon palvelut varmasti riittävän helposti saatavilla. Olemme myös huomanneet erilaisten henkilökohtaisten hyvinvointimittareiden lisääntyneen. Jos niiden antamia tuloksia ei osata tulkita, päädytään herkästi soittamaan hätäkeskukseen. Myöskään päivystysavun puhelinpalvelua 116117 ei ehkä tunneta riittävän laajasti”, Hoppu pohtii.

Kuluneen vuoden aikana 48 prosenttia ensihoidon käynneistä ei ole johtanut potilaan tilan arvioinnin perusteella välittömään kuljetukseen ja päivystyskäyntiin. Vuonna 2015 vastaava luku oli 33 prosenttia ja vuonna 2019 40 prosenttia. Ensihoitajien osaaminen sekä mahdollisuudet potilaan terveydentilan arviointiin ovat lisääntyneet, mutta lukuun saattaa sisältyä myös tarpeettomien tehtävien osuuden kasvua.

"Usein näissä tilanteissa on kyse esimerkiksi pienistä vammoista tai kuumeesta, joten kyseessä ei ole hätätilanne. Tällaisissa tilanteissa sekä muissa kiireellistä hoitoa vaativissa terveysongelmissa tulee soittaa Pirkanmaan päivystysavun puhelinnumeroon 116117”, Hoppu muistuttaa.

Lue seuraavaksi: