Ensihoidon tehtävämäärät ovat kasvaneet Hus-alueella huomattavasti kesästä 2021 lähtien ja ovat nyt selvästi normaalia korkeammalla tasolla. Erityisesti tarpeettomat ensihoidon hälytykset ovat lisääntyneet.

Ensihoidon tehtävämäärät ovat pysyneet tasaisesti korkealla tasolla Hus-alueella kesästä 2020, mutta merkittävin kasvu on tapahtunut toukokuun 2021 jälkeen. Kesä-lokakuun 2021 aikana kasvua oli kahdeksan prosenttia verrattuna vastaavaan aikaa vuonna 2019. Tämä tarkoittaa noin 1000–1500 tehtävää lisää kuukaudessa.

”Tehtävämäärän kasvu ei selity ensihoitoa vaativilla koronapotilailla eikä muutoksilla väestön sairastavuudessa”, sanoo ensihoidon ylilääkäri Markku Kuisma Husista tiedotteessa.

Tarpeettomat hälytykset kuormittavat kiireistä ensihoitoa

Loka-marraskuussa 2021 tehdyssä kartoituksessa selvisi, että 5,2 prosenttia ensihoitotehtävistä oli tarpeettomia hälytyksiä. Nämä hälytykset saattavat viivästyttää kriittisesti sairaan potilaan hoidon aloitusta.

”Tarpeettomien hälytysten määrä on todella suuri, ja ne kuormittavat muutoinkin kiireistä ensihoitoa. Usein tarpeettomissa hälytyksissä on kyse pienvammoista tai kuumeesta, jotka olisivat itse hoidettavissa tai kotimittarilla todetusta korkeasta verenpaineesta tai tarkistustehtävistä hoivakoteihin”, sanoo Markku Kuisma.

Hus

Ensihoito auttaa väestöä tilanteissa, joissa henki tai terveys on uhattuna. Tällaisia hätätilanteita ovat esimerkiksi elottomuus, hengitysvaikeudet, voimakas rintakipu, halvausoireet, kouristelu, myrkytykset, vakavat vammat tai runsas verenvuoto.

”On hyvä muistaa, että ensihoito auttaa nimenomaan hätätilanteissa. Tällöin tulee soittaa numeroon 112. Esimerkiksi korkea kuume ei ole henkeä uhkaava hätätilanne. Tällaisessa tilanteessa sekä muissa äkillisissä ja kiireellistä hoitoa vaativissa terveysongelmissa pitäisi soittaa Päivystysapuun numeroon 116117. Päivystysapu pystyy myös ohjaamaan puhelun edelleen 112:een, mikäli puhelussa ilmenisi ensihoidon tarve”, muistuttaa Markku Kuisma.

Lue seuraavaksi: