Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt Konrad ReijoWaara -palkinnon anestesiologian erikoislääkäri Teuvo Määtälle.

Perustelujen mukaan Määttä on ollut lähes kolme vuosikymmentä suomalaisen ensihoitolääketieteen kentän merkittävimpiä hahmoja. Hänet tunnetaan ensihoidon koulutuksen, päivystystoiminnan ja viranomaisyhteistyön kehittäjänä.

– Määttä on tuonut kansainvälisistä humanitäärisistä tehtävistä ja kansainvälisen kriisialueosaamisen kehittämisestä saamiaan oppeja soveltuvin osin myös Suomeen. Erityisesti hänen kokemuksensa eri etnisten ryhmien kohtaamisesta ensihoitotilanteissa on ollut tärkeää muun muassa turvapaikanhakijoiden määrän lisäännyttyä voimakkaasti Suomessa vuonna 2016, palkinnon myöntäjät kirjoittavat tiedotteessa.

Tunnustus jaettiin tänään Duodecimin vuosipäivän symposiumissa.

Nuoren tutkijan palkinnon sai dosentti Erika Jääskeläinen, jonka psykoosien kehitykseen, ennusteeseen ja hoitoon liittyvä tutkimus on perustelujen mukaan vaikuttanut vahvasti opetukseen ja hoitokäytäntöihin.

Konrad ReijoWaaran palkinto jaetaan vuosittain ensisijaisesti käytännön työtä tekevälle lääkärille. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa. Duodecimin sääntöjen mukaan palkitun työtä tulee leimata korkea ammattitaito, ahkeruus, auttamisen halu, rehellisyys ja ystävällisyys.

Duodecim-seuran Nuoren tutkijan palkinto (10 000 euroa) jaetaan seuran vuosipäivän symposiumissa joka toinen vuosi. Palkinnon saajan tulee olla itsenäisen tutkimuskykynsä osoittanut etevä lääketieteen tutkija, joka ei ole vielä täyttänyt 38 vuotta.