Syövät ja neurologiset sairaudet ovat suosituimmat tutkimuskohteet Suomen Lääketieteen Säätiön vuoden 2019 apurahahaussa. Hakemuksista 28 prosenttia koskee näitä tutkimuskohteita.

Suomen Lääketieteen Säätiö vastaanotti 717 apurahahakemusta tämän vuoden apurahahaussa.

Apurahahakemuksista 15 prosenttia koskee syöpäsairauksia ja 13 prosenttia neurologisia sairauksia. Seuraavaksi suosituin tutkimuskohde on sydän- ja verisuonisairaudet, joiden tutkimukseen haki rahoitusta 11 prosenttia hakijoista.

Syövät, dementia sekä sydän- ja verisuonitaudit ovat suomalaisten yleisimmät kuolinsyyt.

– Väestön ikääntyessä ja lihoessa nämä sairaudet tulevat todennäköisesti yleistymään entisestään. Se selittänee ainakin osittain sitä, miksi apurahaa on haettu eniten juuri näihin tutkimuskohteisiin, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja Anne Remes tiedotteessa.

Hän korostaa erityisesti neurologian merkittävää osuutta apurahahakemuksissa. Jos neurologian alaan olisi laskettu mukaan myös aivoverenkiertohäiriöt, olisivat neurologiset sairaudet olleet selkeästi suosituin tutkimuskohde. Neurologiset sairaudet liittyvät selkeästi väestön ikääntymiseen ja kansantauteihin.

Neurologisista sairauksista erityisen nopeasti lisääntyvät muistisairaudet. Vuonna 2016 neurologiset sairaudet aiheuttivat maailmanlaajuisesti 9 miljoonaa kuolemaa, mikä on 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 1990.

Muistisairauksien ja Parkinsonin taudin ohella apurahaa hakeneita kiinnostivat erityisesti MS-tauti, aivovammat, kivunhoito ja harvinaiset neurologiset sairaudet.

Säätiön mukaan oli yllättävää, että hakemuksista vain kolme prosenttia koskee mielenterveyden alan tutkimuksia. Masennukseen liittyvää tutkimusrahoitusta haettiin ainoastaan muutamaan tutkimusprojektiin, vaikka työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään yhä useammin masennuksen vuoksi.

– On yllättävää, ettei mielenterveysongelmien selkeä kasvu näy hakemuksissa, Remes toteaa.

Vuoden 2019 apurahahaussa haettiin eniten Eka-apurahaa, joka on tarkoitettu aloitteleville tutkijoille. Suomen Lääketieteen suurin niistä säätiöistä, jotka tukevat nuoria tutkijoita kaikilta lääketieteen aloilta. Säätiö jakaa vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa apurahoja lääketieteen tutkimukseen ja koulutukseen.

Apurahansaajien nimet julkistetaan marraskuussa.