Jyväskylän yliopistossa tarkastettava tietotekniikan väitöskirja voi auttaa epilepsialeikkausten tarkkuuden parantamisessa.

Epilepsiaa sairastavilla potilailla aivojen poikkeavat hermostolliset aktiviteetit aiheuttavat poikkeavuuksia ja kompleksisuutta aivoverkostojen yhteyksiin. MSc Ye Renin väitöskirjassa on tutkittu aivojen yhteyksien eli konnektiviteettien ominaisuuksia. Samalla tavoitteena on ollut kehittää tarkempia menetelmiä epileptogeenisen fokuksen paikallistamisessa lääkeresistentissä epilepsiassa.

Epilepsiaa hoidetaan yleisimmin lääkityksellä, mutta noin kolme potilasta kymmenestä ei saa lääkityksestä toivottua apua kohtauksiin. Lääkeresistenttiä epilepsiaa voidaan kuitenkin hoitaa epilepsialeikkauksella.

Leikkaus on haastava toimenpide, eikä sillä voida luvata epilepsian täydellistä poistumista aivojen neuroverkkojen kompleksisuudesta johtuen.

Ye Renin väitöstutkimus lisää ymmärrystä epileptisen aivoverkon toiminnasta ja tuo tärkeän referenssin epilepsialeikkausten esiarviointiin. Erilaisten aivoverkostojen konnektiviteettien mittaustapojen suorituskykyä analysoitiin sekä terveiden että epileptisten potilaiden aivotoimintaa tarkastelemalla.

Tutkimustulosten avulla on mahdollista parantaa epileptogeenisen fokuksen paikannustarkkuutta. Näin ollen on mahdollista myös pienentää leikkauksen jälkeisten epilepsiakohtausten todennäköisyyttä.

Väitöskirjan tarkastustilaisuus on lauantaina 14. joulukuuta.