Skottitutkijat julkaisivat joulukuussa tutkimuksen, jonka mukaan kohdun limakalvon sirottumatautia eli endometrioosia sairastavilla naisilla on tavallista suurempi riski saada ihosyöpä melanooma.

Tulos perustuu 281 937 naisen seurantaan vuodesta 1981 vuoteen 2010. Kyseessä on retrospektiivinen kohorttitutkimus.

Melanoomariskiä arvioitaessa verrattiin leikkausta vaativaa endometrioosia sairastavia naisia (17 834) kolmeen ryhmään eli naisiin, joilla ei havaittu endometrioosia laparoskopiassa (83 303), jotka steriloitiin laparoskopialla (162 966) ja saman ikäluokan naisiin (17 834) muussa väestössä.

Rekisteritutkimus on julkaistu European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology -lehdessä.

Tutkimuksen mukaan endometrioosia sairastavilla naisilla oli merkittävästi kohonnut riski saada melanooma verrattuna mihin tahansa kolmeen verrokkiryhmään.

– Tutkimus korostaa tarvetta jatkotutkimuksille siitä, millaisia yhteisiä tautitekijöitä näillä kahdella sairaudella on, tutkijat päättelevät.

He painottavat kuitenkin, että myös endometrioosia sairastavien naisten melanoomariski jää varsin matalaksi.

Husin Naistenklinikan osastonlääkäri, LT Liisu Saavalainen väitteli toissa vuonna endometrioosidiagnoosin saaneiden liki 50 000 suomalaisen naisen syöpäriskistä suomalaiseen samanikäiseen naisväestöön verrattuna ja kuolleisuudesta valikoituihin verrokkeihin verrattuna.

Skotlantilaisten tutkimus on hänelle tuttu.

– Se on iso työ, ja heiltä on jo aiemmin samasta rekisterikohortista julkaistu muita artikkeleita, Saavalainen sanoo.

Saavalaisen väitöstutkimuksessa endometrioosia sairastavien riskiä selvitettiin sekä gynekologisten että ei-gynekologisten syöpien osalta. Tulos oli erilainen kuin skotlantilaisilla.

– Suomessa endometrioosidiagnoosin leikkauksella saaneilla naisilla ei ollut lisääntynyttä riskiä saada melanooma.

Ihosyövistä kuitenkin basaliooman riski oli kohonnut.

– Se voi selittyä endometrioosipotilaiden lisääntyneillä tutkimuksilla.

Saavalaisen mukaan aiemmin ruotsalaiset, ranskalaiset ja yhdysvaltalaiset tutkimukset ovat löytäneet kyllä yhteyden melanoomariskin ja endometrioosin välille.

– On ajateltu, että syynä voi olla esimerkiksi tietyn tyyppinen geneettinen tausta, johon liittyisi molemmille yhteisiä altistavia piirteitä, kuten pisamat, kalpea iho ja punatukkaisuus.

Aiheesta on juuri julkaistu myös systemaattinen katsaus ja meta-analyysi. Se ilmestyi Human Reproduction Updatessa sähköisenä versiona marraskuussa.

Siihen on kerätty kaikki tutkimukset endometrioosia ja syöpää koskien ja arvioitu kattavasti myös tutkimusten luotettavuutta. Tämä meta-analyysi ei vielä sisällä skottilaista tutkimusta.

– Meta-analyysissa melanooman yhteys endometrioosiin ei edelleenkään kaikkia tutkimuksia tarkastellen ollut tilastollisesti merkittävä. Se osoittautui ainoastaan hieman kohonneeksi, ja vain kun keskityttiin muutamiin parhaiten rajattuihin tutkimuksiin, Saavalainen sanoo.

Saavalainen hoitaa kliinisessä työssään Hyksissä hyvänlaatuisia naistentauteja painottuen niiden kirurgiseen hoitoon ja endometrioosiin.

Vaikka melanooma on harvinainen syöpä ja endometrioosipotilaillakin todellinen riski sen saamiseen on pieni, Saavalainen pitää varovaisuutta kaikille tarpeellisena.

– Kliinikkojen kannattaa edelleen kehottaa potilaitaan, ja erityisesti herkästi auringossa palavia ja endometrioosipotilaitaan mutta myös meitä muita, suojaamaan itseään auringolta.

Kliinikkojen kannattaa edelleen kehottaa potilaitaan suojaamaan itseään auringolta.