Lihavuuden hoitoon on olemassa uudet, tehokkaat hoitomuodot ja lääkkeet. Myös lihavuuden arviointi, puheeksi otto ja hoidon tavoitteet ovat uudistumassa.

Entisestä negatiivissävytteisestä ”valistamisesta” ollaan siirtymässä kokonaisvaltaiseen elintapahoitoon.

– Nykyään hoidon pohjana on potilaslähtöisyys. Hoito pyritään rakentamaan jokaiselle potilaalle palasista, joissa ruokavalion lisäksi tärkeässä roolissa ovat stressihallinta, uni, liikunta ja psykologia, kertoo professori, ylilääkäri Kirsi Pietiläinen Hus Vatsakeskuksesta tiedotteessa.

Elintapahoidon suunnittelee siihen perehtynyt terveydenhuollon moniammatillinen tiimi, johon tulisi kuulua lääkäri, hoitaja, ravitsemusterapeutti sekä psykologi ja fysioterapeutti, tai heitä voidaan konsultoida.

Nykyään hoidon pohjana on potilaslähtöisyys.

Kokonaisvaltaista elämäntapamuutosta tukee etenkin uusi hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjaava ohjausmenetelmä HOT. Se tarjoaa työkaluja painonhallintaa vaikeuttavien ajatusten ja tunnekokemusten käsittelyyn.

Lyhenteen kirjaimista H tulee hyväksymisestä eli omien tunteiden ja ajatusten hyväksynnästä, O omistautumisesta eli omien arvojen selkiyttämisestä ja T terapiasta ja teoista, jotka edistävät omia tavoitteita ja asioita, joita pitää itselle tärkeinä.

HOT antaa potilaalle keinoja elintapamuutoksien tekemiseen ja auttaa pääsemään irti laihduttelun kierteestä.

Pääosa lihavuuden hoidosta tapahtuu perusterveydenhuollossa. Erikoissairaanhoitoon lähetetään hankalahoitoiset tai monisairaat potilaat, joiden hoito ei ole ollut tuloksellista perusterveydenhuollossa.

– Lihavuuden hoidon tasokkaaksi toteuttamiseksi täytyy resursoida myös riittävästi osaavaa henkilökuntaa, Pietiläinen sanoo.