Jyväskyläläinen terveysteknologiayhtiö Emfit Oy on saanut 430 000 euron rahoituksen potilasmonitorointiratkaisunsa jatkokehittämiseen. Yhtiö on mukana kansainvälisessä Nightingale-hankkeessa, jossa kehitetään päällä pidettäviä sensoreita ja niihin liittyviä ohjelmistoja. Ne on tarkoitettu sairaalasta kotiutuvien potilaiden terveydentilan monitorointiin.

Emfitin teknologian avulla potilaan terveydentilaa voidaan tarkkailla kliinisesti ympäri vuorokauden. Päällä pidettävä laite mittaa ihon lämpötilan ja sähkönjohtavuuden, hengityksen, sykkeen, verenpaineen, happisaturaation sekä kehon asennon ja liikeaktiivisuuden. Ratkaisun avulla potilaan tilan heikentyminen voidaan havaita hyvissä ajoin, ja estää vakavia seurauksia.

Tekoälyn ja koneoppivien algoritmien avulla mittaustietoa yhdistelevä, ja potilaan kanssa ”keskusteleva”, laite ja ohjelmisto havaitsevat vakavat terveydentilan muutokset ajoissa. Osana kokonaisuutta on myös tiedon tuominen potilastietojärjestelmistä API-rajapintojen kautta osaksi tekoälyn avulla tehtävää jatkuvaa analyysiä. Käytössä olleessaan ohjelmiston algoritmit oppivat koko ajan sitä paremmiksi mitä enemmän ja laajemmin tuotetta käytetään.

– Nightingale-hankkeessa kehitetään ratkaisua merkittävään ja tunnistettuun ongelmaan, eli sairaalasta kotiutuvan potilaan jatkoseurantaan, jota ei tällä hetkellä tehdä käytännössä ollenkaan, toimitusjohtaja ja yrittäjä Heikki Räisänen Emfit Oy:stä kertoo tiedotteessa.

Viidestä Euroopan johtavasta yliopistosairaalasta koostuva asiakkaita edustanut ryhmä valitsi ratkaisun tarjoajat tarkkojen kriteerien perusteella. He halusivat uudentyyppiset ratkaisut sairaaloiden vuodeosastojen ja kotiutuvien potilaiden monitorointiin.

– Valituksi tulo tarkoittaa suoraa yhteistyötä näiden viiden merkittävän yliopistosairaalan kanssa, ja samalla kansainvälistä näkyvyyttä. Tällä on varmasti merkitystä tulevaisuuden kasvullemme 2020-luvulla, Räisänen kertoo.

Potilaiden terveydentilan monitorointiin liittyvän markkinan Räisänen sanoo olevan voimakkaassa kasvussa.

– Nightingale-hankkeessa kehitetään ratkaisua merkittävään ja tunnistettuun ongelmaan, eli sairaalasta kotiutuvan potilaan jatkoseurantaan, jota ei tällä hetkellä tehdä käytännössä ollenkaan.