Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä useiden Uudenmaan kuntien käyttämä potilastietojärjestelmä Apotti saa osakseen ankaraa arvostelua Helsingin yliopiston emeritusprofessori Jorma Paavosen mielipidekirjoituksessa Kauppalehdessä.

Pitkän uran muun muassa naistentautien ja synnytysten parissa tehnyt Paavonen kuvailee yhdysvaltalaisen Epicin pohjalta kehitettyä Apottia painajaiseksi. Hän kertoo, miten käyttäjät ovat kuvailleet Apottia vaikeaksi, sekavaksi ja monimutkaiseksi sekä potilasturvallisuuden kannalta jopa vaaralliseksi.

Päätös Apotin hankinnasta tehtiin vuonna 2016. Paavonen ihmettelee, miten muista maista kantautuneet huonot kokemukset eivät vaikuttaneet hankintapäätökseen ja miten järjestelmän testaaminen jäi vähäiseksi ennen päätöksentekoa. Hänen mukaansa Husin kaltaisessa organisaatiossa johto ja päättäjät ovat kaukana potilastyötä tekevästä etulinjasta.

Paavonen viittaa kirjoituksessaan myös Lääkärilehden tekemään kyselyyn, jossa lääkärit arvioivat potilastietojärjestelmät työvälineinä. Apotti hävisi kyselyssä kouluarvosanalla 5,2, kun voittajaksi valikoitui kotimainen Esko arvosanalla 8,7.

Hus on syyttänyt hoitovelasta ja potilasjonoista koronapandemiaa, kesälomia ja henkilöstöpulaa, Paavonen kuvailee, mutta hänen mukaansa todellinen syy on kuitenkin työntekoa hidastava ja vaikeuttava Apotti.