Euroopan lääkeviraston Eman lääkevalmistekomitea CHMP suosittelee Modernan Spikevax-koronarokotteen käyttöaiheen laajentamista 6–11-vuotiaisiin lapsiin. Valmisteella on jo ehdollinen myyntilupa käyttöön aikuisten ja yli 12-vuotiaiden lasten rokottamisessa.

6–11-vuotiaille annettava rokoteannos on pienempi (50 µg) kuin yli 12-vuotiaille annettavissa rokotteissa (100 µg). Rokotteesta annetaan kaksi annosta vähintään neljän viikon välein. Tutkimustulosten perusteella pienempi rokoteannos antaa 6–11-vuotiaille saman suojan kuin 18–25 -vuotiaille annettava isompi annos.

Yleisimmät haittavaikutukset 6–11-vuotiailla lapsilla ovat samankaltaisia kuin yli 12-vuotiailla rokotetuilla. Suurin osa haittavaikutuksista on lieviä ja ohimeneviä, esimerkiksi punoitusta rokotuskohdassa, kuumetta tai päänsärkyä.

Rokotteen tehoa ja turvallisuutta lapsilla ja aikuisilla seurataan aktiivisesti EU:n lääketurvallisuusverkoston kautta. Fimea toimii aktiivisesti osana verkostoa.

CHMP lähettää suosituksensa Euroopan komissiolle lopullista päätöstä varten.

Lue seuraavaksi: