Euroopan lääkeviraston man ihmislääkekomitea (CHMP) puoltaa reumalääke RoActemran (tosilitsumabi) käyttöaiheen laajennusta vakavaa covid-19-tautimuotoa sairastavien aikuisten hoitoon. Nämä potilaat saavat yleensä kortikosteroidilääkkeitä sekä tarvitsevat lisähappea tai hengityskonehoitoa, kertoo Fimea.

Tosilitsumabin käyttöä koronainfektion hoidossa on tutkittu eri puolilla maailmaa, myös Suomessa.

Tutkimustietojen mukaan RoActemra pienensi kuolleisuuden riskiä eikä lääkkeen turvallisuusprofiili poikennut, kun tuloksia verrattiin standardihoitoa saavien potilaiden löydöksiin. CHMP:n mukaan tosilitsumabin hyödyt näille potilaille ovat riskejä suuremmat.

Tosilitsumabia käytetään jo maailmalla paljon vakavan koronataudin hoidossa, mikä on johtanut saatavuushäiriöihin Suomessakin.