Euroopan lääkeviraston (Ema) lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) on arvioinut koronarokotteiden yhteyttä sydänlihas- ja sydänpussitulehduksiin. Näitä on raportoitu EU:n alueella kaikilla Suomessa käytössä olevilla koronarokotteilla, kertoo Fimea.

Koronarokotteiden ja sydänlihas- ja sydänpussitulehduksen välillä ei ole vahvistettu syy-yhteyttä, ja selvitykset asian suhteen jatkuvat.

Sydänlihas- ja sydänpussitulehdus ovat tulehduksellisia sairauksia, joiden syynä on yleensä erilaiset infektiot tai elimistön oman puolustusjärjestelmän häiriö. Niitä esiintyy vuosittain 1–10 tapausta/100 000 henkeä. Oireena voi olla hengenahdistusta, voimakasta ja epäsäännöllistä sydämensykettä sekä rintakipua.

PRAC aloitti arvioinnin sen jälkeen, kun Israelissa raportoitiin koronarokotuksen jälkeen ilmenneitä sydänlihas- ja sydänpussitulehduksia. Useimmat tapauksista olivat lieviä ja ilmenivät pääosin joitakin päiviä 2. rokoteannoksen jälkeen alle 30-vuotiailla miehillä. Oireet väistyivät muutamassa päivässä.

Rokotettuja kehotetaan ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon, jos heillä ilmenee edellä mainittuja oireita koronarokotuksen jälkeen. Terveydenhuollon ammattilaisia kannustetaan ilmoittamaan mahdollisista sydänlihas- ja sydänpussitulehduksista, jotka ilmenevät pian koronarokotuksen jälkeen.

EMA jatkaa arviointia kertyvän lisätiedon valossa, ja ohjeistusta päivitetään tarvittaessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää parhaillaan myokardiitin yleisyyttä koronarokotuksen saaneilla ja rokottamattomilla Suomessa.

Lue myös: