Julkisuudessa on ollut esillä ivermektiinin käyttö koronavirustaudin ehkäisyssä ja hoidossa. Euroopan lääkevirasto EMAn mukaan saatavilla olevat tutkimustulokset eivät tue ivermektiinin käyttöä. EMA ei myöskään ole vastaanottanut hakemuksia ivermektiinin käyttämiseksi koronan hoidossa, kertoo Fimea.

Ivermektiiniä sisältäviä suun kautta annosteltavia myyntiluvallisia lääkevalmisteita on EU:ssa kaupan eräiden loismato-infektioiden ja ihosairauksien hoitoon ja eläinten loislääkkeiksi. Suomessa ivermektiinitabletteja on saatavilla ainoastaan erityisluvallisina, ja ne on tarkoitettu ihmisillä edellä mainittujen harvinaisempiin loistautien hoitoihin.

Fimean mukaan EMA on perehtynyt laboratorio- ja havainnointitutkimuksista sekä kliinisistä tutkimuksista julkaistuihin aineistoihin koskien ivermektiiniä. Laboratoriotutkimuksissa havaittiin, että ivermektiini saattoi hyvin suurilla annoksilla estää covid-19-tautia aiheuttavan viruksen lisääntymistä. Lääkkeen haittavaikutukset voivat kuitenkin lisääntyä kyseisillä, normaalikäyttöä suuremmilla annoksilla huomattavasti.

Kliinisten tutkimusten tulokset vaihtelivat; toiset tutkimukset eivät osoittaneet mitään hyötyä ja toiset raportoivat mahdollisesta hyödystä. Useimmat tutkimukset olivat kuitenkin pieniä, joten tällä hetkellä saatavilla oleva näyttö ei riitä tukemaan ivermektiinin käyttöä covid-19-taudissa kliinisten tutkimusten ulkopuolella.

EMAn mukaan ivermektiinin käytöstä tarvitaan lisää tarkasti suunniteltuja tutkimuksia, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, onko tuote tehokas ja turvallinen koronan ehkäisyssä ja hoidossa.

Lue myös: