Euroopan lääkeviraston Eman lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioimassa olemassa olevaa tutkimustietoa covid-19-taudin hoitoon kehitetystä Paxlovid-lääkevalmisteesta. Pfizerin Paxlovid-lääkkeen vaikuttavina aineina ovat PF-07321332 ja ritonaviiri, ja se on suun kautta otettava viruslääke aikuisille.

Tutkimustulosten mukaan lääke vähentää vakavalle taudille alttiiden koronapotilaiden riskiä joutua sairaalahoitoon tai kuolla silloin, kun lääkitys aloitetaan 3–5 päivän sisällä oireiden alkamisesta. CHMP arvioi myös lääkkeen laatua ja turvallisuutta.

Arvioinnin aloittamisen tavoitteena on tukea kansallisia terveysviranomaisia mahdollisissa hätäkäyttöratkaisuissa ennen varsinaisen myyntiluvan myöntämistä epidemiatilanteen vaikeutuessa Euroopassa. Arviointi mahdollistaa nopeasti EU-tasoisen ja tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen.

Arviointi jatkuu myyntiluvan myöntämiseksi niin sanottuna rullaavana menettelynä. Ema tiedottaa arvioinnin tuloksista niiden valmistuessa.

Lue seuraavaksi: