Tampereen yliopisto on kutsunut yhteiskuntatieteiden tohtori, dosentti Elli Aaltosen työelämäprofessoriksi vuoden 2020 alusta alkaen.

Kolmivuotinen ja osa-aikainen professuuri sijoittuu yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Se on osa monialaista kokonaisuutta, johon kuuluu sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä laajemmin koko hyvinvointipolitiikan tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista.

Elli Aaltonen on työskennellyt muun muassa Kansaneläkelaitoksen pääjohtajana ja Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana sekä läänin sosiaali- ja terveysneuvoksena. Hänellä on kokemusta kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveysjohtamisesta sekä EU:n kehittämishankkeista.

Aaltonen on toiminut myös aktiivisesti luottamustehtävissä järjestösektorilla kuten Sosiaali- ja terveys ry:ssä, Vanhustyön keskusliitossa sekä kansainvälisissä sosiaalipolitiikan ja sosiaalivakuutuksen järjestöissä.

– Ensimmäisen akateemisen tutkintoni tein juuri Tampereen yliopistossa. Haluan nyt tuoda tietoni ja kokemukseni sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä koko sosiaaliturvasta ja sen uudistamisesta korkeakouluyhteisön käyttöön. Pidän erittäin merkittävänä kestävän hyvinvointipolitiikan tematiikkaa ja tämän asian monialaista kehittämistä, Aaltonen sanoo tiedotteessa.

Työelämäprofessuurin perustamisessa aktiivisesti toimi yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani Juho Saari. Hänen mukaansa Aaltonen tuo mukanaan laajan sosiaali- ja terveyspolitiikan osaamisen sekä poikkeuksellisen kattavat yhteiskunnalliset suhteet sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

– Elli Aaltonen osallistuu sosiaali- ja terveyspolitiikan tutkimuksen kehittämiseen Tampereen yliopistossa osana yliopiston profiloitumista. Hänen keskeinen tehtävänsä on rakentaa yhteistyötä ja uusia innovatiivisia avauksia yliopiston strategisten kärkien rajapinnoissa.

Aaltonen osallistuu myös perus- ja jatkokoulutukseen yliopistossa. Hänen työpanoksensa on käytettävissä myös ajankohtaisten sosiaali- ja terveyspoliittisten uudistusten valmistelussa sekä yliopiston toimintatapojen kehittämisessä.

– Työelämä- ja industry professorien nimittämisen tavoitteena on vahvistaa yliopiston vuorovaikutusta yhteiskunnan eri toimijoiden välillä, Suomessa ja kansainvälisesti. Tehtävät eivät ole yliopistolain mukaisia professorin tehtäviä ja akateemisten meriittien sijaan valinnassa painottuvat merkittävät ansiot niin yksityisellä kuin julkisella sektorillakin. Olemme Tampereen yliopistossa erittäin iloisia siitä, että saamme Elli Aaltosen työelämäprofessoriksi, sanoo rehtori Mari Walls.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.