Viime vuonna Suomessa tehtiin 374 elinsiirtoa. Luovuttajia oli 116.

Siirroista 240 oli munuaissiirtoja, 63 maksansiirtoja, 26 sydänsiirtoja, 24 keuhkonsiirtoja ja 21 haimansiirtoja. Määrä pieneni vuodesta 2016, jolloin siirtoja tehtiin 399. Ennätys rikkoutui kolmena vuonna peräkkäin 2014, 2015 ja 2016. Siirtojen määrä vuonna 2014 oli 355, vuonna 2015 391.

Elinsiirroista 24 tehtiin lapsille. Niistä 13 oli munuaissiirtoa, 6 maksansiirtoa ja 5 sydämensiirtoa. ​

Luovuttajien määrä pieneni edellisvuodesta 16:lla. Luovutusten määrä laski erityisesti HYKS-sairaanhoitoalueella sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Väestömäärään suhteutettuna eniten elinluovutuksia saatiin aiempien vuosien tapaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä.

Munuaisten omaisluovutusten määrä on kasvanut viime vuosina. Elävän siirrännäisen sai viime vuonna 29 potilasta. Munuaissiirto elävältä luovuttajalta nopeuttaa potilaan toipumista ja nostaa siirrännäisen ennustetta.

Elinluovuttajia tarvitaan silti lisää. Esimerkiksi munuaissiirtoa odotti vuoden vaihteessa 460 potilasta.

– Tarvitsemme pikaisesti lakimuutoksen, joka mahdollistaisi munuaissiirrot muiltakin eläviltä luovuttajilta kuin lähiomaisilta tai samassa osoitteessa asuvilta ja helpottaisi siten siirtojonossa olevien potilaiden tilannetta, muistuttaa ylilääkäri Helena Isoniemi maksa- ja elinsiirtokirurgian yksiköstä tiedotteen mukaan.

Sydämensiirtoa odotti vuoden vaihteessa 36 potilasta, keuhkonsiirtoa 18 potilasta.

Elinsiirrot on Suomessa keskitetty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (Hus). Husissa aloitti vuoden alusta valtakunnallinen elinluovutuskoordinaattori anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Anna-Maria Koivusalo. Kyseessä on uusi virka, jossa tehtävänä on yhtenäistää, kehittää ja seurata kansallista elinluovutustoimintaa.

– Tulen tekemään laaja-alaista yhteistyötä kaikkien elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnassa mukana olevien tahojen kanssa elinluovutustoiminnan edistämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Tarkoitus on olla mahdollisimman helposti lähesyttävä kaikenlaisisssa elinluovutusta koskevissa kysymyksissä, jotta emme menettäisi yhtään potentiaalista elinluovuttajaa, hän sanoo tiedotteessa.