TerveyskyläPRO-palvelussa on julkaistu opas DCDD-elinluovuttajia hoitaville sekä prosessista kiinnostuneille terveydenhuollon ammattihenkilöille.

DCDD:llä (donation after circulatory determination of death) tarkoitetaan elinluovutusta verenkierron pysähtymisen ja kuoleman toteamisen jälkeen.

Toimintaohje munuaisten talteenottoon (DCDD) -verkko-opas johdattaa läpi DCDD-luovuttajan hoitoprosessin ja kokoaa yhteen kaikki ohjeet, jotka liittyvät potilaan hoitoon. Lisäksi oppaassa on kysely DCDD-luovuttajaa hoitaneille henkilöille heidän kokemuksistaan ja tuntemuksistaan hoidon aikana.

"DCDD-elinluovutus on mahdollisuus potilaan elinluovutustahdon kunnioittamiseen silloin, kun kriittinen aivotapahtuma ei johda aivokuolemaan. Hoito-ohjeen avulla toivomme, että DCDD-elinluovuttajan hoito olisi mahdollisimman kunnioittavaa, ammattimaista ja joustavaa", sanoo valtakunnallinen elinluovutuskoordinaattori Anna-Maria Koivusalo Husista tiedotteessa.

Toimintaohje munuaisten talteenott​oon (DCDD) on ensimmäinen TerveyskyläPRO-palvelussa julkaistu digitaalinen opas, jonka on toimittanut elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan ammattilaisista sekä viranomaisista koottu kansallinen asiantuntijaryhmä. Elinluovutus julkaisee lisää verkko-oppaita syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana.

ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten laatimia. Oppaat tukevat arjen työrutiineja kliinisessä työssä ja vahvistavat työkäytänteiden yhtenäistymistä.

Lue seuraavaksi: