THL:n entinen tutkimusprofessori Elina Hemminki saa vuoden 2017 Andrija Štampar -palkinnon.

Palkinto on Euroopan alueen kansanterveyskoulujen yhdistyksen (ASPHER, Association of Schools of Public Health in the European Region) vuosittain ansioituneelle kansanterveystieteilijälle myöntämä tunnustus.

Lääkärin koulutuksen saanut, mutta pitkän uransa tutkijana ja opettajana tehnyt Hemminki työskenteli THL:llä tutkimusprofessorina vuoteen 2016 saakka. Eläkkeelle jäätyään hän on jatkanut THL:llä vierailevana tutkijana.

Hemminki on tutkinut sekä terveyttä että terveyspalveluja. Hemminki on tunnettu terveydenhuollon teknologian käyttöä ja terveysseuraamuksia koskevista kriittisistä tutkimuksista.

Suurin osa hänen tieteellisestä tuotannostaan on julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä.

Useat Hemmingin esimerkeistä ovat ehkäisevän lääketieteen alueelta, liittyen erityisesti lisääntymisterveyteen. Hän on tutkinut esimerkiksi sitä, miten raskaana olevien naisten työssäolo on muuttunut Kiinan maaseutualueilla ja isäksi tulemisen iän muutoksia Suomessa.

Hemminki tunnetaan myös tutkimusten laadun arvioinnin kehittäjänä. Hänellä on yli 450 tieteellistä julkaisua ja yli 100 muuta kansanterveystieteellistä julkaisua

Palkinto annetaan Hemmingille Euroopan kansanterveyskonferenssissa Tukholmassa perjantaina.

Andrija Štampar palkinnon on aiemmin saanut yksi suomalainen, kun Euroopan WHO:n johtajana toiminut Leo Kapriolle myönnettiin palkinto vuonna 1993.